Prestigefullt pris till modell ritad av Martinsons Byggsystem

Den detaljrika och komplexa ritningen av den Svenska Paviljongen som ska uppföras vid världsutställningen i Shanghai 2010 har utnämnts till vinnare i Teklas nationella modelltävling. Modellen, som ritats av Martinsons Byggsystem, tävlar nu vidare på internationell…

15 okt 2009

Martinsons rustar för ökad produktion

– Investerar i nya virkestorkar från Valutec Det är åter full fart på sågverken. Det märks inte minst hos Martinsons, som under året kommer att öka produktionen från 330 000 m3 till 410 000 m3;…

12 okt 2009

Martinsons investerar för framtiden med IBS branschspecifika affärssystem

Ett av Sveriges ledande såg- och träindustrikoncerner, Martinsons, förbereder sig för konjunkturuppgången. Ett nytt affärssystem implementeras – IBS Enterprise for Windows tillsammans med branschspecifika IBS Wood – för att optimera produktion, lagerstyrning och distribution. Avtalet är värt 5,5…

26 jun 2009

Leveransrekord för Martinsons

Under april levererade Martinsons 36 269 kubikmeter av sågade och hyvlade trävaror till sina kunder. Det nya leveransrekordet innebär en förbättring av det tidigare leveransrekordet från maj 2006 med cirka 10 %.

26 maj 2009