Vanliga fördomar om brandsäkerhet och träbyggande

Träbyggandet fortsätter att vinna marknadsandelar och allt fler upptäcker fördelarna med materialet. Samtidigt finns skeptiker som menar att det fortfarande finns negativa aspekter kopplade till träbyggande. Men hur ligger det egentligen till? Vad är sant och vad är bara fördomar som bygger på bristande information? 

På den här sidan tänkte vi ta upp några olika fördomar som vi har fått höra om brandsäkerheten i byggnader i trä. För att slå hål på fördomarna så har vi låtit en extern och oberoende expert, Björn Yndemark på WSP Brand & Risk i Malmö, utala sig för att ge sin syn på träbyggande och brandsäkerhet.

 

FÖRDOM #1

Det är stor risk att träbyggnader börjar brinna, alltså ska vi välja andra material.

– Det stämmer inte alls. Sannolikheten för brand är inte högre i en träbyggnad än i en av betong, eftersom det inte är träet i sig som börjar brinna, utan inredning och utrustning. Det har gjorts en statistisk sammanställning av bränder i träbyggnader och enligt den brinner det till och med mer sällan, även om underlaget varit för litet för att det ska vara statistiskt säkerställt. Men slutsatsen kan i alla fall dras att det procentuellt är ungefär samma sannolikhet. Det som startar en brand är ofta en glömd spis, elektrisk utrustning eller rökning, säger Björn. 

Blir inte byggprocessen dyrare om det krävs en mer detaljerad kontrollplan?
– Det behöver det inte betyda. Fler kontroller kostar visserligen tid och pengar men det är småpengar i jämförelse med vad det kostar att bygga ett hus – säg två timmars kontroller jämfört med 40 timmar så handlar det bara om tiotusentals kronor. Det finns dessutom många kostnadsreducerande saker att vinna med att bygga i trä – det är kortare montagetid och transporterna är drastiskt mindre så det överväger de små ökade kostnader med kontrollerna.

 

 

FÖRDOM #2

Om en träbyggnad börjar brinna är det farligare än i en annan typ av byggnad.

– Det stämmer inte heller. Det har kommit en ganska ny undersökning som visar att det inte är högre risk för brandspridning än i andra byggnader. Det är av en enkel förklaring – oavsett om det byggs i trä, betong eller stål så har man exakt samma regler att rätta sig efter hos Boverket. Bygger man enligt det så får man en brandsäker byggnad och då är riskerna generellt låga. Däremot är trä inte lika förlåtande om man byggt fel eller ritat fel, så det är viktigt med detaljerna i projektering och utförande.

Betyder det att det är svårare att göra rätt i projektering och utförande?
– Nej, det är inte svårare. Det finns fortfarande en ovana att bygga i trä hos en del entreprenörer och det kan leda till fel. Därför är det viktigt att utföra fler och noggranna kontroller och det görs också i många projekt där man har en mer detaljerad kontrollplan än normalt. De utökade kontrollerna medför att riskerna hamnar på samma nivå som andra typer av byggnader. Här finns det en insats att göra för träbranschen genom att informera byggherrar och kommuner om att bygga på rätt sätt.

 

 

FÖRDOM #3

Det är krångligt att projektera med hänsyn till brand i trähus.

– Jag menar inte att det är krångligt men det är viktigt att man är noggrann. Jag har upplevt att det finns viss okunskap i branschen vilket leder till att det blir krångligt i projekteringen eftersom det fortfarande sker tolkningar på hur brandskyddet ska projekteras, vilket inte alltid blir helt korrekt. Uppstår det en osäkerhet kan det leda till att man kanske både har regnställ och livremmar på – att brandskyddet till och med är för bra, om det nu är möjligt.

 

 

FÖRDOM #4

Underhåll och drift av en träbyggnad med hänsyn till brand är både svår och dyr.

– Det beror på vilka lösningar som väljs i projektet. Det kan kanske stämma om man väljer dumma lösningar, helt enkelt. Det finns brandskydd med vissa ytskikt som kan målas men då vill det till att man använder samma färg under hela byggnadens liv. Det kan ju upplevas krångligt och vara förenligt med vissa kostnader. Samtidigt behöver det bara vara en extra punkt i det systematiska brandskyddsarbetet, men det går inte komma ifrån att det blir en extra del att underhålla. Samtidigt behöver brandskydd underhållas oavsett om det är i en träbyggnad eller inte, det är bara innehållet som ser olika ut.

 

 

SLUTSATS

Sannolikheten för brand är inte högre i en träbyggnad än i en av betong.

Risken för att en eventuell brand sprider sig är inte högre i en träbyggnad än i en av betong.

Boverkets regler är de samma oavsett byggnadsmaterial och så länge reglerna efterföljs i byggnationen är trä lika brandsäkert som andra material. 

 

 

 

Vill du veta mer om brandsäkerhet i trähus?

Titta gärna på seminariet ”Möjligheter och utmaningar med att bygga i trä – Fokus brand” där just Björn Yndemark på WSP fördjupar sig inom ämnet. Här får du svar på frågor och utmaningar kring brandskydd och brandsäkerhet i trähus, och mer information om hur brandskydd projekteras och verifieras.