Martinsons mythbusters

Träbyggandet fortsätter att vinna marknadsandelar och allt fler upptäcker fördelarna med materialet. Samtidigt finns skeptiker som menar att det fortfarande finns negativa aspekter kopplade till träbyggande. Men hur ligger det egentligen till? Vad är sant och vad är bara fördomar som bygger på bristande information? 

Martinsons mythbusters är en reportageserie där vi låter externa experter reda ut begreppen kring några av de vanligaste fördomarna.

Brand och träbyggande

Den vanligaste fördomen när det kommer till just träbyggande är att det inte är lika säkert ur ett brandperspektiv. Trä brinner ju? Men sanningen är att det inte är större risk för att en brand ska starta eller sprida sig i en träbyggnad än i en byggnad av betong.  För att slå hål på fördomarna har vi låtit den oberoende experten Björn Yndemark på WSP Brand & Risk ge sin syn på träbyggande och brandsäkerhet.

Myter om brand

Ekonomi och träbyggande

En seglivad myt i byggbranschen är att det kostar mer att välja trä. 20 procent dyrare än betong är en siffra som slängts runt. En studie som Tidningen Betong beställde av Statistiska Centralbyrån bevisade faktiskt motsatsen – byggnader med trästomme visade sig vara 20 procent billigare än betong. Men studien visade också stora variationer mellan olika projekt. Så vad är det egentligen som gäller och vad påverkar kostnaderna?

Myter om ekonomi

Fukt och träbyggande

Måste man alltid väderskydda byggnader när man bygger med trä? Och är det verkligen större risk att just träbyggnader börjar att mögla? Såklart inte. Här låter vi den externa fukt- och energikonsulten Per Karnehed reda ut begreppen kring några av de vanligaste fördomarna kring fukt och träbyggande.

Myter om fukt