Miljöarbetet i vår produktion av träprodukter ska vara förebyggande och leda till ständiga förbättringar för att minska miljöbelastningen, där kraven i miljölagstiftningen och skogslagstiftningen är miniminivå. Vår virkesorganisation tillämpar PEFC´s standarder för skogsbruk och spårbarhet. Vi tar inte emot virkesleveranser från kontroversiella källor och i vår skogsbruksverksamhet ska vi arbeta aktivt för att minimera de negativa effekterna på miljön. 

Vi ska ta samma ansvar mot naturen och miljön som vi gör gentemot våra kunder och samhället omkring oss.