Inom Martinsons arbetar vi kontinuerligt med att utveckla vårt miljö- och kvalitetsarbete. Våra olika certifieringar är viktiga styrdokument i utvecklingsarbetet och samtidigt en garanti för att Martinsons produkter har framställts på ett miljövänligt sätt, med höga krav på både spårbarhet och kvalitet. Samtliga anläggningar är certifierade enligt ISO 14001. Dessutom är flera av våra produkter CE- certifierade och våra tre sågverk har torkanläggningar som är KD- certifierade av jordbruksverket. Vi är även certifierade enligt PEFC, för spårbarhet av råvara.

Certifikat

(21)