Martinsons ledningssystem fungerar som ett viktigt verktyg för styrningen av företagets verksamhet och ger samtidigt en bra bild av synen på miljö, energi och kvalitet. I vårt arbete inspireras vi av möjligheten att bidra till en bättre miljö och vår grundsyn är att det ska genomsyra all vår verksamhet.  Samtliga anläggningar inom Martinsonkoncernen omfattas av vårt certifierade miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004, vilket intygar att hänsyn till miljön ingår som en naturlig del av verksamheten och att vi genomför åtgärder som främjar miljön i förebyggande syfte.

Martinsons är även anslutna till PFE, ett program där vi åtar oss att kartlägga energiförbrukningen inom verksamheten och genomföra åtgärder som leder till en effektivare energiförbrukning. Träförädlingsindustrin bedriver en energiintensiv verksamhet och en viktig faktor i Martinsons miljöarbete är att använda så miljövänlig energi som möjligt. Genom att använda våra anläggningars restprodukter till att utvinna energi täcker vi hela 70 % av koncernens totala energiförbrukning.

Kvalitetsarbetet baseras på MQS – Martinsons Quality System. Målsättningen att förbättra allt ifrån produktivitet och effektivitet, till säkerhet, kvalitet och leveranssäkerhet. Inom Martinsons är vi övertygade om att vårt målmedvetna miljöarbete och höga kvalitetskrav i framställandet av våra produkter är viktiga aspekter i förhållandet till våra kunder. De kan känna sig trygga i att de produkter vi levererar har framställts på ett sätt som främjar miljön, vilket vi tror har ett värde i sig för våra kunder.