Visst är det positivt att det byggs så otroligt mycket i Sverige! Baksidan med det hela är dock att fler och fler rapporter på allt snabbare klimatförändringar, där byggsektorn står för mer än en tredjedel av landets klimatutsläpp. Det är naturligtvis inga roliga siffror. Men på Martinsons har vi bestämt oss för att se det som en möjlighet. Vi har ju möjlighet att driva på utvecklingen inifrån och gå i spetsen för en positiv förändring. Både på vår egen hemmaplan i Västerbotten och i resten av Sverige.

Framtidssäkert byggande handlar om miljö - bland annat

Klimataspekten är självklart en viktig faktor när vi satsar på framtidssäkert träbyggande av ett hållbart samhälle. Vi på Martinsons är positiva till att det ställs ännu högre krav på alltifrån transporter och byggmetoder till val av byggmaterial och miljömedveten långsiktighet. Genom samarbete och målfokuserat kunskapsutbyte inom branschen kan vi tillsammans vända trenden och bidra till att mildra de negativa klimateffekterna.

Sociala och ekonomiska möjligheter

Men för oss på Martinsons handlar framtidssäkert byggande om mycket mer än enbart klimatfrågan. Ta till exempel de sociala aspekterna och möjligheten att med genomtänkta lösningar skapa ett samhälle där vi minskar klyftorna istället för att förstärka dem. Även det ekonomiska perspektivet är viktigt för att bygga ett framtidssäkert samhälle. Tillsammans med våra branschkollegor vill vi fortsätta utvecklingen av klimatsmart träbyggande som erbjuder ekonomiskt hållbara och fördelaktiga alternativ.

Vasaplan är en bra start i Umeå

Ett intressant exempel på framtidssäkert byggande är busstorget på Vasaplan i Umeå, där vi visar på möjligheterna till klimatsäkra lösningar med trä som utgångspunkt. Det är som bekant mycket mer på gång i Umeå inom den närmaste tiden och vi ser fram emot att låta ännu fler byggprojekt ta tillvara fördelarna med de utvecklingsframsteg vi gjort. Idag har vi konstruktionslösningar i trä som är hållbara ur såväl miljömässiga som ekonomiska och sociala perspektiv. Och vi bjuder mer än gärna in till samarbete med andra branschkollegor.

Vi söker framtidssäkra människor

För att kunna fortsätta utvecklingen av framtidssäkert byggande behöver vi hela tiden förstärka vårt team med drivna människor som delar vår visionära inställning. Människor som trivs i en tävlingsinriktad miljö och tror på möjligheterna med smart träbyggande. Hör gärna av dig om du känner igen dig på den beskrivningen.

Din skog är värd att vara med

En av de saker som vi på Martinsons är allra stoltast över är att vi verkligen tar tillvara virket från Västerbottens skogar och skapar något viktigt. Kvalitetsråvaran från skogarna runt omkring oss spelar en viktig roll i arbetet med att bygga ett framtidssäkert och hållbart samhälle. Är du skogsägare i Västerbotten? Kontakta den virkesköpare som ansvarar för ditt område, så får du veta mer om hur en affär med Martinsons kan göra din skog till framtidssäkra flerbostadshus och hallar.