1929 köpte Karl Martinson ett ambulerande sågverk som hans son Sigurd Martinson åkte runt med i bygden kring Bygdsiljum.

1941 uppförde Sigurd Martinson ett permanent sågverk i Bygdsiljum, på samma plats där anläggningen finns idag.

1954 bildades ett aktiebolag där alla barnen blev delägare. Omsättningen vid den här tiden var ungefär 500 000 kronor. 

1963 tog Sigurds söner Nils och Åke Martinson över verksamheten.

1965 påbörjades tillverkning av limträ.

1970 byggdes den första specialiserade limträfabriken. 

1975 byggdes ett sågverk i Bygdsiljum som vid den tiden var Europas modernaste, med datastyrning och avancerad elektronik.

1984 tog den fjärde generationen Martinson över. Samma år startades tillverkningen av den egenutvecklade comwoodstolpen. 

1986 Byggdes Limträfabrik nr.2 i Bygdsiljum, dess produktion inriktades i huvudsak mot den tyska marknaden. Där tillverkas också Comwoodstolpen.

1989 byggde Martinsons sin första träbro. Platsen var Klintforsån i Skellefteå.

1992 inleddes försäljningen till Japan, som sedan utvecklades till företagets största exportmarknad av limträ.

1996 införlivades Hällnäs Såg AB i Martinsonkoncernen. 

2003 inledde Martinsons tillverkning av KLträ och utvecklade ett eget stomsystem kring detta. Samma år köpte Martinsons Wallmarks Såg AB i Kroksjön, ett sågverksföretag som varit verksamt sedan 1925. Då blev Martinsons också 100% ägare till Svenska Träbroar AB, som man redan 1998 köpt hälften av aktierna i. Svenska Träbroar startades 1993.

2005 byggdes ett nytt sågverk i Bygdsiljum för 225 miljoner kronor. Även denna gång Europas modernaste. Under detta år förtydligades koncern strukturen och varumärket Martinsons uppdateras.

2007 passerade Martinsons omsättning för första gången miljardstrecket. På sågen i Kroksjön investerades det för ca 65 miljoner. 2008 fortsatte investeringarna med nytt sågintag till sågverket i Hällnäs. Det gör att Martinsons totalt har investerat över 100 miljoner kronor i Hällnäs. Svenska Träbroar byter namn till Martinsons Träbroar AB.  

2010 invigdes det nya justerverket i Bygdsiljum, en investering på 110 miljoner kr som ytterligare befäste sågverkets position som Europas modernaste. 

2011 byggdes en ny komponentfabrik på anläggningen i Hällnäs, med inriktning på kunder inom möbel-, fönster- och dörrtillverkning.  

2011 stod även Älvsbackabron i Skellefteå klar, som med sina 130 meter är Nordens längsta snedstagsbro.