Rebio 
Rebio är ett delägt intressebolag som hanterar koncernens biprodukter med inriktning mot olika typer av biobränslen.

Holmen/Martinson Timber LTD
Martinsons Trä har tillsammans med Holmen Timber ett gemensamt försäljningsbolag på den engelska marknaden. 

Bygg i Trä Sverige AB 
Martinsons Byggsystem ingår, tillsammans med Lindbäcks Bygg och White arkitekter, i industrigruppen Bygg i Trä. Gruppen har under flera år arbetat med att utveckla nya processer och teknik för flervåningsbyggande i trä. Utvecklingsarbetet har bland annat skett i samband med Luleå Tekniska Universitet och SP Trätek. 

Uni4
Martinsons är tillsammans med SCA, Holmen och Södra Timber delägare i Uni4, ett svenskt säljbolag som sedan flera år tillbaka exporterar svenska trävaror till länder som Nordafrika och Mellanöstern. Uni4 har ett väl uppbyggt kontaktnät i de aktuella länderna. Tillsammans kan delägarna bedriva ett strukturerat och effektivt säljarbete, med kostnadseffektiva logistiklösningar och en gemensam marknadsbearbetning.