Martinsons är en av Sveriges största familjeägda träförädlingsindustrier med starka rötter i Västerbotten och huvudkontor i Bygdsiljum. Koncernen består av ett antal separata bolag, vart och ett specialiserat inom sitt verksamhetsområde. Här finns allt från Europas modernaste sågverk och Sveriges största limträproducent, till Nordens ledande företag inom träbroar och byggsystem med massiva trästommar. Koncernen har idag cirka 450 anställda och omsätter drygt 1,5 miljarder kronor. Företaget förädlar den norrländska skogen till högkvalitativa trävaror, moderna limträprodukter och färdiga funktionslösningar som ligger till grund för ett modernt byggande som tar ansvar för vår gemensamma livsmiljö. Företaget ligger sedan länge i första ledet inom utvecklingen av den nya generationens industriella byggande. Ett arbete som spelar en viktig roll för byggandet av framtidens hållbara samhälle och gör Martinsons till en naturlig del av framtiden. 

Ledande inom limträ och träbroar Verksamheten säkrar skogens värde genom ett långsiktigt ansvarsfullt skogsbruk och effektiv förädling i egna sågverksanläggningar i Bygdsiljum, Kroksjön och Hällnäs. Förutom en omfattande produktion av sågade trävaror är Martinsons Sveriges största producent av limträ och KL-trä, samt ledande i Norden inom träbroar och stomsystem i trä. 

Framgångsrikt exportarbete Martinsons är idag en av branschens tongivande företrädare, både i Sverige och som ambassadörer för byggande i trä i utlandet. Genom ett framgångsrikt exportarbete både i Europa och i Asien har Martinsons bidragit till att stärka den svenska positionen på den internationella marknaden. Det har även gett Martinsons en naturlig roll som en kompetent samarbetspartner för forskare och universitet som arbetar med utvecklingen inom träbyggandet i Sverige. 

Mervärden i flera led Företaget har starka rötter i Västerbotten och framgångarna har genererat i en rad mervärden för människor i regionen. I takt med att företaget har växt har en mängd nya arbetstillfällen skapats och man har genomfört offensiva satsningar lokalt i form av stora framtidsinvesteringar. Genom att göra trä till ett attraktivt byggnadsmaterial bidrar man även till att säkra skogens värde för kommande generationer.