Hållbart skogsbruk

En av de saker som vi på Martinsons är allra stoltast över är att vi verkligen tar tillvara virket från Västerbottens skogar och skapar lösningar som gör skillnad. Kvalitetsråvaran från skogarna runt omkring oss är grunden för vår verksamhet och att behandla råvaran med respekt är en förutsättning i arbetet med att bygga ett framtidssäkert och hållbart samhälle.

Därför är det naturligt för oss att främja hållbart, långsiktigt skogsbruk, genom att alltid ta hänsyn till såväl biologisk mångfald som skogens tillväxt och framtida värde. 

All skog som vi avverkar uppfyller riktlinjerna inom controlled wood och vi sågar ingen råvara från kontroversiella källor. Vi jobbar tillsammans med lokala entreprenörer och bygger långsiktiga, djupa relationer som främjar kvalitetsfokus mot gemensamma mål. Dessutom är vi en drivande aktör i branschgemensamma forum och tar kontinuerligt initiativ för att fortsätta utvecklingen av ett hållbart skogsbruk.

Det är bara växande skog som lagrar koldioxid och genom att avverka och plantera nya träd minskar mängden koldioxidutsläpp. Med ett hållbart skogsbruk i ständig utveckling skapar vi förutsättningar för regionens skogsägare att säkra skogens framtida värde, samtidigt som de spelar en viktig roll för vårt framtidssäkra samhällsbyggande.

Mer om Martinsons arbete med hållbart skogsbruk och konkreta exempel hittar du i vår Hållbarhetsredovisning.