Sågverket i Hällnäs har anor som sträcker sig tillbaka ända tillbaka till slutet av 1800-talet. Idag är det en anläggning med toppmodern teknik och hög produktionskapacitet. Sedan Martinsons tog över verksamheten 1996 har man investerat över 100 miljoner kronor i anläggningen och ökat sågkapaciteten rejält. För att kunna utnyttja anläggningens kapacitet till fullo genomförs 2008 en omfattande ombyggnation. 30 miljoner kronor investeras i bland annat ett nytt timmerintag och en ny barkmaskin. Hällnäs är med sin långa historia och den yrkesskicklighet som finns hos medarbetarna en ovärderlig tillgång för Martinsons. Dessutom har Hällnäs en idealisk placering geografiskt, mitt i ett väldigt bra furudistrikt. Hällnäs utgör dessutom den södra spetsen i den triangel som Martinsons tre sågverk bildar. Tack vare det kan ett stort område täckas in och transportkostnaderna hålls nere.