Under första halvan av 2000-talet tog Martinsons beslutet att investera 225 miljoner kronor i en helt ny såglinje för att bli mer flexibla i sin verksamhet. När den nya linjen invigdes 2005 hade Bygdsiljum åter igen Europas modernaste såglinje, som var först i sitt slag med att vara fullt utvecklad för högutbytesprofilering i högkapacitet. Möjligheten att snabbt ställa om sågen var nödvändig på grund av den höga graden av vidareförädling.  Investeringen i den nya såglinjen var ytterligare ett stort steg i Martinsons satsning i Bygdsiljum. Redan 1987 hade man byggt en helt ny limträfabrik och 1995 invigdes ytterligare en limträfabrik. Fem år senare satsades 44 miljoner på att bygga ut Limträfabrik 2, med en verksamhet som skulle fokusera på att producera limträ för den japanska marknaden. 2010 invigdes ett nytt justerverk i Bygdsiljum, en investering på 110 miljoner kr som ytterligare befäste sågverkets position som Europas modernaste.