Martinsons i Bygdsiljum

Bygdsiljum i mellersta Västerbotten är platsen där allting en gång startade för Martinsons. Förutom produktion av sågade och vidareförädlade trävaror inrymmer anläggningen i Bygdsiljum Martinsons produktion av limträ och KL-trä.

Limträ har tillverkats i Bygdsiljum sedan mitten av 1960-talet och i dag är företaget en av Nordens största limträproducenter. 1987 bygdes här en helt ny limträfabrik och 1995 invigdes ytterligare en fabrik. Fem år senare satsades 44 miljoner på att bygga ut Limträfabrik 2, med en verksamhet som skulle fokusera på att producera limträ för den japanska marknaden. Under 2010 invigdes ett nytt justerverk i Bygdsiljum, en investering på 110 miljoner kr som ytterligare befäste sågverkets teknikstarka position i Europa.  

Martinsons tillverkning av KL-trä inleddes 2003 och 2017 invigdes anläggningens nya KL-träfabrik i Bygdsiljum. Investeringen på 80 miljoner kronor i den nya produktionsanläggningen tredubblade den årliga produktionskapaciteten, för att i dag ligga på 22 000 m3.


Hitta hit