Ökad efterfrågan på norrländskt trä i Mellanöstern och Nordafrika

I Haraholmens och Holmsunds hamnar lastas nu allt fler fartyg med sågade norrländska trävaror för export till Mellanöstern och Nordafrika. Martinsons delägarskap i säljbolaget Uni4 Marketing har öppnat upp regionen för koncernen, som räknar med att exportera en femtedel av produktionen under 2009 till dessa marknader. En dramatisk utveckling i den finska sågverksindustrin gör också att efterfrågan på svenska trävaror kan öka ännu mer de närmaste månaderna.

– Finland har varit en stor exportör till regionen, men nu kommer en stor del av avverkningen i Finland kommer att stoppas under våren. Det kan innebära att deras leveranser till Mellanöstern och Nordafrika minskar rejält under sommaren och hösten. Samtidigt finns inga tecken på minskad efterfrågan. Länder som Algeriet, Egypten och Marocko är till stora delar omärkta av finanskrisen som drabbat västvärlden, säger Kenneth Wallin, vd på Martinsons Trä.

Branschorganet för den finska sågverksindustrin, Suomen Sahat, gick i slutet av mars ut och deklarerade att de tre finska skogsjättarna kommer att stoppa stora delar av sin avverkning under våren. Bland annat kommer Stora Enso att stoppa all avverkning under det andra kvartalet. Resultatet kan bli att användningen av svenska trävaror ökar ytterligare i Mellanöstern och Nordafrika.

– Egypten beställde en rekordvolym trä av Sverige ifjol och det verkar hålla i sig även i år. Svenska sågverk fick också något av ett genombrott ifjol, då vi för första gången blev den största leverantören av trä. Tidigare har vi alltid legat bakom Finland och Ryssland, säger Carl-Henrik Sandström, vd, Uni4 Marketing. Martinsons blev delägare i Uni4 Marketing i januari 2008 och äger säljbolaget tillsammans med Holmen, SCA och Södra. Uni4 Marketing har arbetat med fokus på Mellanösterns och Nordafrikas marknader sedan 1992 och har utvecklat ett brett kontaktnät av samarbetspartners och kontakter.

Mer information

Kenneth Wallin, vd
Martinsons Trä AB
Tel: 0914-207 08
Mob: 070-324 94 65
Carl-Henrik Sandström, VD
Uni4 Marketing
Tel: 08-615 75 95
Mob: 070-609 75 95