Akkurat som tidligere år har det kommet inn forslag om mange spennende kandidater til årets Träfluga. Prisen deles ut av Martinsons til en person, en arbeidsgruppe eller et initiativ som i løpet av året har bidratt til å utvikle bærekraftig byggeri. Etter grundig vurdering har juryen valgt ut tre finalister til Träflugan 2022: Tomas Nord (RISE), Göteborg kommune og Byggdialog AB.

Vinneren blir kunngjort i slutten av februar.

Begrunnelsene for nominasjonene lyder som følger:

Tomas Nord, RISE

 

«Tomas Nord er seniorforsker hos enheten for trebyggeri ved forskningsinstituttet RISE og en av landets ledende treforskere. Opp gjennom årene har han hatt en viktig rolle i flere prosjekter som har utviklet trebyggeri, alt fra Timber on Top til Wood2New. Han ledet også arbeidet med SWOT-analysen ved Linköpings universitet som i 2022 fastslo at limtre var bedre enn stål og betong på 11 av 14 av faktorene som ble undersøkt.»

 

Göteborg kommune

«Göteborg har lenge vært et av stedene i Sverige med mest ambisjoner og visjoner når det gjelder vilje og mot til å satse på trebyggeri. Det har ført til en lang rekke imponerende og nytenkende konstruksjoner i tre. Dessuten er Chalmers en av landets ledende institusjoner innen treforskning, og Göteborgs plattform for klimanøytralt byggeri viser tydelig vei mot en fossilfri bygg- og anleggssektor.»

 

Byggdialog AB


Michael Sundhäll, administrerende direktør, og Roberth Sundhäll, viseadministrerende direktør

«Byggdialog har som mål å skape en mer effektiv og bærekraftig byggeprosess for planeten, samfunnet og økonomien. Med utgangspunkt i den innstillingen har de blitt en modig og kompetent muliggjører for trebyggeriets utvikling på det svenske byggemarkedet. Dessuten er Byggdialog Sveriges ledende entreprenører innen partnersamarbeid. En åpen arbeidsmåte har bidratt til å realisere en lang rekke prosjekter fra offentlige bestillere, blant annet skoler og barnehager.»

 

Prisen består av en tresløyfe samt en donasjon på 10 000 kroner i vinnerens navn til Hjältarnas Hus i Umeå. Det er et midlertidig hjem for familier med barn som er rammet av alvorlig sykdom, og som trenger behandling på universitetssykehuset i Norrland.

Les mer om Hjältarnas Hus på hjaltarnashus.se

 

Tidligere prisvinnere:

2021: Per Karnehed, fuktekspert, Karnehed Design & Construction

2019: Gerth Wingårdh, arkitekt og eier, Wingårdhs arkitekter

2018: Elin Olofsson, skogforvalter og bedriftsutvikler, SCA

2017: Gustav Ahlford, eier og eiendomsutvikler, Walloxstrand

 

* I 2020 ble ikke Träflugan delt ut på grunn av koronapandemien.

 

Les mer om prisen på martinsons.se/traflugan