Logistikkanlegget Triple Zero i Bålsta blir unikt i sitt slag. Det blir Sveriges største i tre, og Martinsons har blitt valgt ut til å levere limtre og KL-tre til den 20 845 kvm store bygningen.

– Vi valgte bort den tradisjonelle bærekonstruksjonen i stål til fordel for en bærekonstruksjon i tre for å minimere klimaavtrykket, forteller Eva Sterner, som er leder for utviklingsprosjekter hos byggherren Logicenters.

Tradisjonelt har man bygget logistikkanlegg i stål og betong på grunn av størrelsen – det er en utvikling som Martinsons vil bidra til å snu sammen med Logicenters. Grunnarbeidet for Triple Zero, som blir en 225 meter lang og 80 meter bred bygning, har startet. Bygningen skal etter planen stå ferdig i siste kvartal av 2023.

– Vi har vist at det går an å bygge rekordhøyt i tre, og nå viser vi logistikkbransjen at det også går an å bygge rekordlange og -brede logistikkbygninger. Logicenters bytter ut bærekonstruksjonen av stål med tre for å få ned klimaavtrykket, og helt fra starten av prosjektet skaper man optimale forutsetninger for at treet skal kunne binde CO2 over lang tid. Det er kjempegøy å være med på å pløye ny mark og bidra til et prosjekt med så ambisiøse bærekraftmål, sier Account Manager Robert Martinson i Martinsons Byggsystem.

Martinsons leveranse består av limtre og KL-tre til bærekonstruksjonen og søylene i hele hallen samt saltaksbjelker i takkonstruksjonen. Det blir også bjelkelag i KL-tre på hele langsiden. Langs den ene kortsiden bygger man en lavere kontorbygning som settes sammen med logistikkhallen.

Vil tøye grenser og lede an i utviklingen
Martinsons monteringsteam vil få jobben med å reise bygningen, som etter planen skal stå ferdig i slutten av 2023. Bålsta ligger fem mil vest for Stockholm. Her er det mange logistikkanlegg og en åpenbar byggeboom.

– Vi samarbeider med bransjens ledende innovatører for å tøye grensene og lede an i utviklingen innen bærekraftige logistikkbygninger. Vi kjente til Martinsons fra før og snakket med leverandører i både Europa og Sverige, men endte opp med å bruke svensk skog og en svensk leverandør for å redusere transportbehovet, sier Eva Sterner.

Målet er netto null utslipp innen 2028
Foreløpig har man ingen leietakere, men bygger på spekulasjon. Det er imidlertid en risiko Logicenters er villig til å ta.

– Vi opplever høyt trykk, og etterspørselen etter bærekraftige logistikkanlegg er spesielt stor. Her er mange innstilt på å være med i utviklingen, noe som også innebærer at man er villig til å betale litt høyere leie for å nå klimamålene sine. Med Triple Zero har vi muligheten til å lære og se hva som gir best effekt, og dermed kunne bruke løsningene i fremtidige standardprosjekter. Vi har satt oss et ambisiøst mål om at alle lokalene vi forvalter, skal ha netto null utslipp innen 2028, og av de materialene som er tilgjengelige nå, er det plantebaserte materialer som har minst klimaavtrykk, forteller Eva.

– Det er fantastisk at Logicenters tar steget og bruker tre i så store bygninger. Det vil bety mye for klimaet i det lange løp, konstaterer Robert Martinson.