Martinsons ble betrodd å levere søyler og bjelkekonstruksjon i limtre og bjelkelagsplater i KL-tre. Kontorhuset inngår i etappe 1 av prosjektet Östra Station og kommer til å ruve ti etasjer over bakken like ved jernbanestasjonen Umeå Östra. I de to nederste etasjene, som bygges med bærekonstruksjon i betong, blir det treningssenter og en restaurantdel.

Balticgruppen er byggherre, og NCC er hyret inn som generalentreprenør for etappe 1, som bygges og sertifiseres ut fra merkingen Miljöbyggnad Guld.

– Balticgruppen hyret oss som konsulent i forprosjektfasen for å finne viktige nøkler og gjøre prosessen rasjonell fra starten av. Deretter ble NCC valgt gjennom en standard anbudskonkurranse. Vi var med og bestemte hvordan bærekonstruksjonen skulle være på bygningen. Deretter var vi med i Projektstudio, som er den modellen NCC bruker, og som jeg synes er veldig god å jobbe med. Det har vært god flyt i prosjekteringen, sier Robert.

Petra Videstorm er en av gruppesjefene i Martinsons konstruksjonsavdeling og har deltatt i prosjekteringen som koordinerende konstruktør.

– Det har vært veldig bra styrt av Balticgruppens prosjektleder Robert Wennberg, og jeg tror alle har hatt klart for seg hva vi ønsker å oppnå sammen. Vi lærer alltid noe for hvert prosjekt, og nå har vi så god erfaring at vi klarer å finne detaljer som bidrar til helheten. Ettersom vi i konsernet sitter på produktet i form av råvaren, har produksjonskjeden og konstruksjonen, så har vi kontroll på hele arbeidsflyten, og det er en trygghet jeg føler gjennomsyrer prosjektene våre, sier Petra.

Robert legger til:
– Hele denne verdikjeden betyr at vi kan lage produktene til riktig pris. Og ettersom vi også kan tilby egen montering, har vi lært oss å effektivisere det. Det er mange spørsmål av denne typen jeg og Petra snakker om når vi går inn i et prosjekt, sier han.

Denne dagen monteres det toetasjes åtte meter høye elementer som danner heissjakten. Det går raskt når kranen løfter de ferdige elementene på riktig plass. Neste skritt blir å få på plass søyler og deretter det første bjelkelaget. NCC og Balticgruppen har sammen hentet inn erfaringer fra tidligere limtreprosjekter. Basert på dem har man deretter diskutert fordeler og ulemper med montering i egen regi og sammen kommet frem til at det på akkurat dette prosjektet var en fordel at NCC selv sto for den, men at man innledningsvis fikk hjelp til monteringsledelse via Martinsons.

– Det kommer til å bli flere monteringsjobber i tre, og det er bra for oss å få vårt eget monteringsteam i gang. Vi merker at stadig flere bestillere etterspør bærekonstruksjon i tre, og det har mye med miljøkrav å gjøre. Bærekonstruksjonens del veier tungt i miljøkravregnestykket. Men det handler også om tid. Monteringen går raskere med tre enn med betong ettersom man slipper tørkingen, som er en ganske langdryg prosess, sier leder for den lokale avdelingen, Michael Johansson, i NCC.

Balticgruppens visjon for Östra Station er å skape et bærekraftig område med en blanding av boliger, kontorer og andre virksomheter, og som knytter sentrum sammen med universitetsbyen samt universitetssykehuset. Botniabanan og jernbanestasjonen (resecentrum) ligger like ved kontorbygningen.

– Den største utfordringen var i utgangspunktet å håndtere bygningens dynamikk med tanke på den slanke og usymmetriske utformingen, og samtidig få til en god utforming av de andre detaljene som skulle gå hånd i hånd med det sluttproduktet arkitekten så for seg, sier Petra.

Hvordan føles det å være her og se bygningen ta form?

– Jeg synes det er fantastisk å være ute på byggeplassen der jeg er innblandet. Man kjenner nesten hjerteslagene fra treet, og alt blir så levende sammenlignet med det jeg ser på skjermen. For meg har det aldri vært noe annet alternativ enn å jobbe med tre siden jeg var ferdig med studiene, og alt startet med miljøspørsmålet. Jeg tenkte at om jeg skulle være en del av en produserende bedrift, så må det føles riktig, og ettersom vi har kontroll fra frø til ferdig bygning, er det faktisk noe vi kan ta ansvar for. Tre er også et materiale som man fremdeles undersøker og finner nye løsninger med. Utviklingen går fort fremover, og det er noe jeg liker som konstruktør, sier hun.