Prisen Årets Träfluga ble opprettet av Martinsons i 2017 og tildeles en person, en arbeidsgruppe eller et initiativ som i løpet av året har bidratt til å utvikle bærekraftig byggeri i tre. Prisen består av en tresløyfe og 10 000 kroner, som doneres til Hjältarnas hus i Umeå på vegne av prisvinneren. Byggdialog kommer på eget initiativ til å donere ytterligere 10 000 kroner.
– Det føles veldig bra å kunne gratulere Byggdialog som vinner av Träflugan. Det er de som faktisk befinner seg ute på byggeplassene og har direkte kontakt med bestillerne som sitter på en stor del av nøkkelen når Sverige nå skal omstille seg til mer bærekraftig byggeri. Her har Byggdialog vært en pådriver med sin åpne måte å jobbe på, ikke minst når det kommer til å bistå det offentlige i å ta bærekraftige beslutninger og bygge mer i tre, sier Joakim Gustafsson, adm. dir. i Martinsons Byggsystem.
– Det at vi blir anerkjent på denne måten, er jo en bekreftelse på at vår langsiktige strategi har fungert. Vi ønsker å ligge i front innenfor bærekraftig byggeri og finne nye løsninger sammen med kundene våre, og hele arbeidsmodellen vår er en plattform som er godt rigget for det, sier Magnus Linder.

Byggdialog driver virksomhet helt fra Karlstad og ned til Kalmar og Varberg i sør og Skellefteå i nord. De har i dag om lag 320 medarbeidere, og arbeidsstokken består av ca. halvparten funksjonærer og halvparten fagarbeidere. Bærekraftig byggeri går som en rød tråd gjennom virksomheten. Alle medarbeidere har tatt et internt kurs i bærekraftutvikling, med særlig fokus på åtte prinsipper som omfatter så vel helse som kompetanse og klimapåvirkning. Bedriften deltar også i flere utviklingsfora for bærekraftig byggeri og bygging i tre, for å få ny kunnskap og bidra til utviklingen.
I tillegg har de et eget akademi med flere gjentakende kursmoduler, blant annet et todagers kurs om trebyggeri.
– Vi har mange medarbeidere med ulik fartstid i bransjen, fra dem som har vært i yrket i 40 år til de som kommer rett fra skolebenken. Det gir en spennende miks av kunnskap som vi kan bruke til å lære av hverandre, mener Magnus Linder.

Byggdialog har siden oppstarten i 2007 jobbet med partnering, noe de var blant de første i Sverige til å jobbe med på den tiden. Det har vært en suksessfaktor å involvere alle interessenter og hele leverandørkjeden fra start til mål. Slik har de fått tilgang til den kunnskapen som trengs for å løse de forskjellige utfordringene en bestiller kan møte på. Nesten alle kundene deres kommer fra offentlig virksomhet.
– De fleste oppdragene våre er skattefinansierte, og derfor er det viktig for oss å ta hensyn til både budsjettet og bestillerens ønsker. Det vi kan gjøre, er å informere så tidlig som mulig om ulike bærekonstruksjoner, legge frem fakta om tre og ut fra prosjektet undersøke hva som passer best. Det har skjedd en forandring, og mange bestillere er i dag raskere ute med å vurdere en bærekonstruksjon i tre. Tidligere var det kanskje fort gjort å henge igjen i gamle vaner og låse seg til én type byggeri allerede på programmeringsstadiet, noe som kunne gjøre det umulig å endre kurs til bærekonstruksjoner i tre, sier Magnus.
– Ofte er økonomi det store spørsmålet. Der har det vært et gap tidligere, men nå kan tre være billigere og helt sammenlignbart med stål og betong, noe som er en av grunnene til at mange har tatt sjansen på tre. Andre pådrivere har vært et ønske om å redusere klimaavtrykket og benytte lokale produsenter, men også tryggheten i leveranser av tre er en viktig faktor, mener han.

De andre nominerte til Träflugan var Tomas Nord, forsker i RISE, og Göteborg kommune.

 

Juryens begrunnelse:

«Byggdialog har som mål å skape en mer effektiv og bærekraftig byggeprosess for planeten, samfunnet og økonomien. Med utgangspunkt i den innstillingen har de blitt en modig og kompetent pådriver for trebyggeriets utvikling på det svenske byggemarkedet. Dessuten er Byggdialog Sveriges ledende entreprenør innen partnering. En åpen arbeidsmåte har bidratt til å realisere en lang rekke prosjekter fra offentlige bestillere, blant annet skoler og barnehager.»

Dette er Hjältarnas hus

Hjältarnas hus er et midlertidig hjem for familier der et barn er rammet av langvarig sykdom. Hjältarnas hus eies av Region Västerbotten. Det drives og forvaltes av foreningen Hjältarnas hus.

Tidligere prisvinnere:

2021: Per Karnehed, fuktekspert, Karnehed Design & Construction

2019: Gerth Wingårdh, arkitekt og eier, Wingårdhs arkitekter

2018: Elin Olofsson, skogforvalter og bedriftsutvikler, SCA

2017: Gustav Ahlford, eier og eiendomsutvikler, Walloxstrand

 

* I 2020 ble ikke Träflugan delt ut på grunn av koronapandemien.