En viktig faktor for å leve opp til bærekraftsambisjonene, er samfunnsaspektene – det å bidra til et samfunn der vi reduserer forskjellene i stedet for å forsterke dem. Derfor engasjerer vi oss i initiativer som gjør livet i regionen vår bedre, både i det større og det litt mindre perspektivet.

Vi må, som alle andre, gjøre prioriteringer for hvordan vi bruker midlene våre, og vi har valgt å fokusere på regionen vi opererer i. Vi tror det er her vi har best forutsetninger for å velge initiativer som kan ha god effekt. Derfor satser vi blant annet på utdanning og ungdommenes muligheter til å oppdage gleden med naturvitenskap, teknologi og tre.

Et annet godt eksempel på ambisjonene våre når det gjelder samfunnsansvar, er engasjementet vårt i det lokale foreningslivet. For oss er det en selvfølge at barn og unge skal ha en meningsfylt fritid, også på mindre steder. Først og fremst satser vi på breddesponsing av idrett og kultur, men vi er også positive til samarbeid på områder som samfunnsutvikling, skog og miljø.