Klimaaspektet er selvfølgelig en viktig faktor for fremtidssikker bygging med tre i et bærekraftig samfunn. Vi er positive til at det stilles høye krav til alt fra transport og byggemetoder til valg av byggematerialer og miljøbevisst langsiktighet. Dette bidrar til at vi hele tiden må fortsette å utvikle oss og leve opp til klimamålene. Eller enda bedre, å overgå dem.

Produktene våre er kanskje det tydeligste beviset på at vi er på rett spor. Vi jobber bare med byggkomponenter som fremstilles av fornybare råvarer i en prosess med minimal miljøpåvirkning. I tillegg brukes restproduktene som biobrensel. Holmens anlegg som produserer byggeproduktene, er sertifiserte i henhold til ISO 14001, og flere av produktene deres er CE-sertifiserte. Vi har via Holmen også mulighet til å levere FSC®-sertifiserte produkter (FSC® – C104016) hvis kunden velger å bestille det.

Som en naturlig del av kretsløpet binder trevarene CO2 gjennom hele levetiden. Og i motsetning til materialer som fremstilles av fossile ressurser, etterlater de ingen uutslettelige spor i naturen. Hvert år er tilveksten i svenske skoger 30 millioner m3, noe som tilsvarer en fleretasjes bygning i tre hvert femte minutt.

Vi må hele tiden ta hensyn til virkeligheten som kundene og samarbeidspartnerne våre lever i. Det er mange som har høye miljøambisjoner, og gjennom å samtidig leve opp til kravene til funksjon og totaløkonomi kan vi for alvor tilby smarte klimavalg. Vi motiveres av en overbevisning om at vi gjennom samarbeid og målbevisst kunnskapsutveksling i bransjen kan snu trenden og bidra til å redusere de negative klimaeffektene.