Noe av det vi i Martinsons er aller mest stolte av, er at vi virkelig tar vare på virket fra Västerbottens skoger og skaper løsninger som utgjør en forskjell. Kvalitetsråvarene fra skogene rundt oss danner grunnlaget for virksomheten vår, og det å behandle disse råvarene med respekt er en forutsetning for arbeidet med å bygge et fremtidssikkert og bærekraftig samfunn.

Derfor er det naturlig for oss å fremme bærekraftig, langsiktig skogbruk, gjennom å alltid ta hensyn til både biologisk mangfold og skogens vekst og fremtidig verdi.

All skog som Holmen avvirker, oppfyller retningslinjene for FSC® Controlled Wood. De samarbeider med lokale entreprenører og bygger langsiktige, tette relasjoner som fremmer kvalitetsfokus og felles målsettinger. I tillegg er Holmen en viktig aktør i bransjefora, og de tar kontinuerlig initiativ til å fortsette utviklingen av bærekraftig skogbruk.

Det er bare skog som vokser, som lagrer karbondioksid, og vi kan redusere CO2-utslippene ved å avvirke og plante nye trær. Med et bærekraftig skogbruk i stadig utvikling gir vi regionens skogeiere forutsetninger for å sikre skogens fremtidige verdi, samtidig som de spiller en viktig rolle i utviklingen av et fremtidssikkert samfunn.

 

Les mer om Holmen skog