Råd vid snöskottning av tak

Boverket har regler för hur stora snölaster ett tak ska tåla. När snöns tyngd beräknas ska man ta hänsyn till byggnadens form och snöanhopning till följd av vindpåverkan, ras och glidning. Den mängd snö som ett tak ska tåla varierar från norr till söder.

Så här kan du ta reda på vad snön väger på ett visst ställe på taket:

• Ta ett öppet rör med en bestämd innerdiameter.
• Trä röret försiktigt ner genom snön på den plats där du vill mäta.
• Skär av under röret så du får upp all den snö som nu samlats inne i röret.
• Väg den uppsamlade snön.

Använd nu följande formel för att bestämma snöns utbredda last:
qsnö = g/(0,0785*d*d)

Där g är vikten av den uppsamlade snön i g (gram), d är rörets innerdiameter i cm (centimeter) och qsnö är den uträknade vikten av snön per kvadratmeter i kg/m2.

Exempel: Ett rör med innerdiameter 12 cm trycks rakt ner genom snön tills taket nås. Snön inne i röret samlas upp och vägs upp till 1250 g.

qsnö = g/(0,0785*d*d)
qsnö = 1250/(0,0785*12*12)
qsnö = 110.6 kg/m2

Skotta taket på ett säkert sätt

Anlita professionella snöröjare. De vet hur ett tak ska skottas för att klara konstruktionen och undvika olyckor.

Följ arbetsmiljöverkets regler. Länk finns på Boverkets hemsida.

Se upp med var snön hamnar när den skottas ned från taket. Det kan hända att intilliggande tak och väggstrukturer inte klarar den extra belastningen, och det kan finnas människor nedanför.

Undvik att skapa rännor i snölagret parallellt med taknocken. Det kan göra snön på taket instabil så att stora mängder snö sätts i rörelse samtidigt.

Undvik att stora mängder snö är i rörelse samtidigt.

Taket ska skottas jämnt. Snedfördelning kan göra mer skada än en stor, jämnt fördelad last t.ex. genom att intilliggande ytor blir överbelastade.

Ta inte bort all snön, det är lätt att skada papp, plåt och tegel. Lämna lite snö på taket (10 till 20 centimeter).

Skotta taket i remsor och skotta på båda sidor om nock samtidigt. Starta ca. 2 m in från gavlar och skotta en ca.2 m bred remsa från nock och ner till takfot, skotta sedan remsor med ca. 5 m mellanrum längs hela taket. När det är gjort så kan man skotta av kvarvarande remsor.

Är du osäker? Kontakta Martinsons Byggsystem på telefonnummer 0914-20700 för råd.

 

Ladda ner PDF