Martinsons driftsätter ny produktionslinje för KL-trä

Nu driftsätter Martinsons sin nya produktionslinje för korslimmat trä, KL-trä. Företagets produktionskapacitet för byggdelarna ökar därmed till hela 22 000 m3 per år. – Efterfrågan är stark. Det byggs mycket runt om i Sverige och KL-trä möter behovet av effektivt industriellt byggande med lägsta möjliga klimatpåverkan, säger koncernchefen Lars Martinson.

KL-trä är massiva skivor av hyvlad gran eller tall som limmas ihop med vartannat skikt korslagt. Det används ofta i väggar, golv och tak. Martinsons har hittills tillverkat skivor med en bredd på 1,2 meter, men kommer med den nya linjen i Bygdsiljum även att erbjuda skivor i våningshöjd, med en bredd på 3 meter.

– Vi har tillverkat KL-trä sedan 2003 och kan produkten utan och innan, vilket gör att det känns tryggt att köra igång. Vi kommer att göra en kontrollerad uppstart och sedan öka produktionen stegvis, säger Olov Martinson, produktionschef hos Martinsons.

Korslimmat trä har länge varit etablerat som byggmaterial i Centraleuropa, men har varit mindre vanligt förekommande i Sverige. Det senaste året har användningen ökat markant, inte minst för att det möter det växande behovet av tidseffektiva och enkla byggprocesser.

– Vi har gjort vad vi kan för att driva på utvecklingen i Sverige, bland annat genom en omfattande satsning på utbildning av konstruktörer och genom att tillsätta en produktchef för KL-trä. Vi vet att de som börjat använda materialet ofta ökar sina inköp över tid och det är naturligtvis ett fint kvitto, förklarar Lars Martinson.

Martinsons har låtit EPD Norge ta fram miljödeklarationer för företagets byggdelar i KL-trä och limträ. De visar att 1 m3 KL-trä, inräknat råvaruutvinning och transporter, binder hela 658 kg CO2-ekv netto.

– Det är siffror vi är stolta över och det är ett resultat av vårt omfattande arbete för att minimera vår miljöpåverkan. Våra anläggningar drivs till exempel helt av förnybar el från vattenkraft och transporterna med fossilfri diesel, säger Olov Martinson.

Mer information
Lars Martinson, koncernchef
Mob: 070–666 07 12
lars.martinson@martinsons.se

Olov Martinson, produktionschef
Mob: 070–666 07 58
olov.martinson@martinsons.se