Lyckad resning av 21 meter högt släcktorn i trä hos SSAB i Luleå

Med hjälp av en mobilkran lyftes det 21 meter höga släcktornet i limträ på plats hos SSAB i Luleå under måndagen. Trots att heta moln av ånga skjuter upp genom det befintliga tornet varje kvart, lyckades man få det nya tornet på plats på bara sju timmar. – Det gick otroligt bra tack vare god planering och vindstilla väder, säger Robert Andersson, projektledare på Martinsons

På måndagsmorgonen den 23 mars klockan 7 inleddes arbetet med att lyfta det 21 meter höga och 130 ton tunga tornet på plats ovanpå den 20 meter höga betongbyggnaden. Vädret, vindstilla och utan nederbörd, var idealiskt när mobilkranen satte tornet på plats.

– Vi kopplade loss tornet från mobilkranen klockan 14. Det var en väldigt skön känsla. Givetvis var vi lite nervösa innan. Trots god planering av både oss och SSAB kan ju oförutsedda saker hända när man arbetar på de här höga höjderna, säger Robert Andersson.

Med den 20 meter höga grundbyggnaden inräknad är tornet hela 41 meter högt. Tornbyggnaden är tillverkad i tryckimpregnerat limträ och ersätter ett tidigare släcktorn i trä som Martinsons konstruerade åt SSAB 1974.
 
– Trä har bäst beständighet i den utsatta miljön högt upp i tornet, bättre beständighet än något annat material faktiskt. Att det tidigare tornet i trä fungerat i 40 år är ett bevis om något på träets fördelar, säger Robert Andersson.

Nu fortsätter arbetet med att få det resta släcktornet i drift så att det kan ersätta det 40 år gamla tornet. Går allt enligt planerna kommer det äldre tornet att tas ur drift och monteras ner i augusti.

Ett släcktorn används för att kyla ner koks som används för att tillverka råjärn. Tornet som Martinsons konstruerat åt SSAB är totalt 41 meter högt, med den 20 meter höga grundbyggnaden i betong inräknad. Släcktornet är helt byggt i tryckimpregnerat limträ med tre gångplan på utsidan för service och underhåll. I direkt anslutning till tornet byggs även trapphus i KL-trä. Högst upp i tornet monteras en reningsutrustning för att rena vattenånga från partiklar.

Här kan du se hur det gick till när tornet restes.