Leveransrekord för Martinsons

Under april levererade Martinsons 36 269 kubikmeter av sågade och hyvlade trävaror till sina kunder. Det nya leveransrekordet innebär en förbättring av det tidigare leveransrekordet från maj 2006 med cirka 10 %.

– Rekordet är en direkt följd av de extraordinära försäljningsinsatser som vi genomfört under första kvartalet. Vi ser nu en begynnande prisuppgång som började i Nordafrika för ett par månader sedan men som sedan spridit sig över i princip hela marknaden. Det är dock viktigt att komma ihåg att det är för tidigt att blåsa faran över, säger Kenneth Wallin, vd för Martinsons Trä.

Utlastningsrekordet är det senaste i raden av positiva signaler från Martinsonskoncernen, som idag är involverad i flera marknadsledande satsningar och projekt. Bland de senaste satsningarna märks bland annat ett nytt butikskoncept för bygghandeln där limträ gjorts mer lättillgängligt för proffs och hemmabyggare.

– Limträförsäljningen har naturligtvis varit lidande av den oro som funnits på finansmarknaderna och som återspeglat sig på byggsektorn. Nu har det kommit igång på allvar igen och vi tar marknadsandelar på den svenska marknaden där vårt butikskoncept blivit en stor framgång, avslutar Kenneth Wallin.

Idag finns Martinsons limträ tillgängligt i standarddimensioner via bygghandlare som är anslutna till den rikstäckande fackhandelskedjan Interpares, där bland annat Woody-butiker ingår. Intresset från övrig svensk byggvaruhandel har varit mycket stort och antalet butiker och kedjor som tar del av butikskonceptet väntas öka.

Mer information

Kenneth Wallin, vd
Martinsons Trä AB
Tel: 0914-207 08
Mob: 070-324 94 65