Lars Martinson blir hedersdoktor

– Jag känner mig hedrad att bli utnämnd till hedersdoktor på Luleå tekniska universitet. Samarbetet med universitet har varit en viktig del i Martinsons utveckling, både som utbildare av ingenjörer och närheten till de kreativa miljöer med hög kunskap som finns på och i området kring universitet. Det har skapat goda förutsättningar för Martinsons utveckling samt träindustrin i området, säger Lars Martinson.

LTU utser hedersdoktorer en gång per år och universitetet gör det för att öppna upp sin verksamhet och skapa kontakter utanför forskarsamhället.