Kvalitetssäkrade stomsystem till första passivhusen i trä

I kvarteret Portvakten i Växjö byggs de första höghusen i trä med så kallad passivhusteknik. Martinsons har levererat fullt testade och kvalitetssäkrade stomsystem till husen, där tätheten är avgörande för att minimera behovet av extern värmetillförsel.

– Kraven på stomsystemen är mycket höga. Därför har vi har genomfört utförliga tester på alla material innan leverans och det är glädjande att testresultaten har varit mycket goda. Det är en bekräftelse på att våra leveranser håller högsta kvalitet, säger Thomas Staflund, säljledare på Martinsons.

Kräven på täthet i ingående material gäller alla delar av husen. Den höga andelen värmeenergi som stannar i husen tillsammans med ett system som har en återvinningsgrad av energi på hela 85 procent gör att behovet av att tillföra extern energi är mycket lågt. Lägenheterna i Portvaktens höghus har dessutom installerad fjärrvärme, vilket gör att den energi som tillförs också är miljövänlig.

– Miljöskälet är väldigt viktigt och en stor anledning till varför vi valt att satsa på projekten i kvarteret Portvakten. Trä är ett klimatvänligt material och vi kunde hitta råvaror och konstruktörer som inte krävde långa transporter. I det mindre perspektivet så är de här husen också mycket behagliga att bo i, säger Erik Hallonsten, projektledare hos Hyresbostäder i Växjö.

Det första huset, åtta våningar högt, är klart för inflyttning i maj och montage av det andra huset, fem våningar, startade i februari. Växjö är en av få städer som valts ut för deltagande i FN:s miljöprogram UNEP:s Climate Neutral Network och kallas ibland för ”Europas grönaste stad”.  

Mer information
Thomas Staflund
Säljledare Martinsons
0914-208 50