Japansk byggteknik bakom Skellefteås nya kårhus

Studenterna vid Campus Skellefteå kommer till starten av höstterminen att ha ett kårhus som bryter ny mark inom modernt byggande. Montage av det två våningar höga huset kommer att påbörjas i april och konstrueras med byggteknik utvecklad av det Japanska storföretaget Sumitomo. Martinsons levererar limträstommarna till kårhuset som är den första byggnaden utanför Japan som konstrueras med tekniken.

– För oss på Martinsons är det naturligtvis mycket spännande att få vara en del av det här projektet. Vi tror mycket på byggtekniken som de utvecklat. Den är i absolut framkant rent tillverkningstekniskt och bygger på momentstyva knutpunkter, säger Bengt Abelsson, projektingenjör hos Martinsons.

Sumitomo, som sedan fyra år tillbaka är Martinsons största kund på den japanska marknaden, har valt att döpa sin byggteknik till ”Big frame”. Hittills har den endast använts för trähusbyggande i Japan, där kraven på husen som konstrueras är annorlunda, bland annat beroende på risk för jordbävningar. Metoden har nu anpassats för Europa genom ett utvecklingsprojekt inom SP Trätek i Skellefteå, där forskaren Mr Hideyuki Nasu, utvecklingsingenjör hos Sumitomo Forestry, deltar.

– Idén med ”Big frame” är att kunna erbjuda dolda beslag, stora fria öppningar och ett snabbt montage av hus med limträstommar. Vi har nu en möjlighet att vara en del av ett projekt där stor vikt läggs på precisiontänkande i alla led. Det kommer att bli en utmaning som stärker vår position inom det industriella byggandet, säger Bengt Abelsson.

Sumitomo är ett av Japans allra största företagskonglomerat (keiretsu). De har många olika affärsområden och divisionen som står för trähusbyggandet kallas Sumitomo Forestry. Polaris är beställare av kårhuset, som ritats och fått japanska influenser av arktitekterna Nilsson & Sahlin.  

Mer information
Bengt Abelsson
Projektingenjör Martinsons
070-212 09 12