Hantering Endast impregnerat virke som tydligt är rent och fritt från ytrester bör användas. Om virket skall användas i inbyggda konstruktioner och blir vått under byggtiden, måste det få torka ned till maxfuktkvot 18% innan det täcks över eller byggs in. Använd inte impregnerat virke i direkt kontakt med aluminium.

Bearbetning Om kapning, håltagning och annan mindre bearbetning är oundviklig ska de bearbetade ytorna behandlas med ett lämpligt träskyddsmedel t.ex. träskyddsolja i behörighetsklass 3. Klassbeteckningen enligt NTR-systemet förloras om annan bearbetning görs, t ex. klyvning eller annan längsgående bearbetning som hyvling och profilering.

Underhåll För att behålla det fräscha utseendet på NTR-virket bör det med jämna mellanrum bestrykas med träolja. Denna behandling hjälper även NTR-virket att bättre motstå vissa formändringar, typ sprickbildning, i starkt utsatta lägen som på husfasader, bryggor m.m. Smutsigt eller missfärgat trä tvättas med trärengörare.

Deponi Avfall från NTR-impregnerat trä skall hanteras enligt din kommuns anvisningar. Oftast finns olika fack på återvinningsstationen.

För mer information, se www.traskydd.com.