Typ 1a

Treledstakstolar utförs vanligen som ett spännverk med högben av raka limträelement och dragband av limträ eller stål. Används för spännvidder där takstolar av vanligt virke inte räcker till. En stomme med treledstakstol ger fri spännvidd och därmed full frihet för disposition av inredning och av inre tillbyggnader. Denna flexibilitet kan vara mycket värdefull om verksamheten förändras längre fram. Monteringen kräver kran. Vanlig taklutning 14–30 grader. Lämplig bredd 15–30 meter.

 

Typ 4

Precis som stomtyp 1 ger denna konstruktion en fri spännvidd som ger möjlighet till stora variationsmöjligheter. Ett exempel är att göra en del av stommen varmisolerad och låta resterande del vara kall, vilket kan vara praktiskt i bland annat maskinhallar med verkstadsdel. Lämplig bredd 10–30 meter.

 

Typ 6

Ett fackverk är ett system av strävor som är förenade i knutpunkter till en bärande konstruktion. Träfackverk används normalt som fritt upplagda tvåstödsbalkar. Limträfackverk är en estetiskt tilltalande konstruktion som ger fördelar vid till exempel ventilationsdragning genom takstolen och stor valfrihet för takvinklar. Lämplig bredd 20 meter och uppåt.


För fler stomtyper och illustrationer »Typ 1b

Treledstakstolar med underspänd stötta utförs som ett spännverk med högben av raka limträelement och dragband av limträ eller stål. Denna typ av takstol ger fri spännvidd och därmed full frihet för disposition av ytorna. Monteringen kräver kran. Vanlig taklutning 14–20 grader. Lämplig bredd 30–70 meter.

 

Typ 5

En okomplicerad och lättmonterad stomtyp, vanligtvis med spännvidd upp till 24 meter. Takvinkel 3–6 grader. Lämplig bredd 10–25 meter.

 

Typ 7

Ett naturligt val när man söker stora bredder upp till 60 meter med få stödjande pelare. Lämplig taklutning 3–7 grader. Som alternativ till inhängd sadelbalk i mittsektionen, kan fackverk användas för att underlätta bland annat ventilationsdragning.