Typ 1a

Treledstakstolar utförs vanligen som ett spännverk med högben av raka limträelement och dragband av limträ eller stål. Används för spännvidder där takstolar av vanligt virke inte räcker till. En stomme med treledstakstol ger fri spännvidd och därmed full frihet för disposition av inredning och av inre tillbyggnader. Denna flexibilitet kan vara mycket värdefull om verksamheten förändras längre fram. Monteringen kräver kran. Vanlig taklutning 14–30 grader. Lämplig bredd 15–30 meter.

Typ 3
En konstruktion med balk-åssystem som kräver en platsbyggd regelvägg alternativt någon form av elementvägg. Stommontaget är till och med ännu enklare än för stomtyp 2. Konstruktionen är speciellt lämplig för kalla hallar, eftersom det är mycket enkelt att bygga en effektiv fuktspärr i taket. Stomtypen underlättar även isolering. Lämplig bredd är 12–30 meter.

Typ 8

Konstruktionen stabiliseras direkt via ramverkan för vind mot långsida. Lösningen är traditionell och väl beprövad inom lantbruket. Med optimerade dimensioner erhålls en priseffektiv stomme som är relativt lätt att montera. Lämplig bredd 12–25 meter, med en taklutning på 25–45 grader.


För fler stomtyper och illustrationer »Typ 2 


Limträstommen består i sin enklaste och vanligaste form av fritt upplagda tvåstödsbalkar på pelare. Pelare-balksystemet är enkelt att montera och kräver inte särskilt mycket tidigare erfarenhet av byggande. En vanlig hjullastare räcker oftast för att lyfta konstruktionselementen på plats. Lämplig bredd är 15–35 meter.Typ 4

Precis som stomtyp 1 ger denna konstruktion en fri spännvidd som ger möjlighet till stora variationsmöjligheter. Ett exempel är att göra en del av stommen varmisolerad och låta resterande del vara kall, vilket kan vara praktiskt i bland annat maskinhallar med verkstadsdel. Lämplig bredd 10–30 meter.