Martinsons är en naturlig del av framtiden

Det är lätt att tänka att begrepp som hållbarhet och framtidssäkert byggande helt och hållet har utgångspunkt i klimatfrågan. Men för oss på Martinsons handlar det om att skapa en helhet. Hela vägen från vårt sätt att vara och verka, via våra val av material och samarbetspartners ända fram till de stomsystem vi i slutändan levererar. Vi behöver helt enkelt fokusera på hållbarhet ur flera olika perspektiv. Bara då kan vi på allvar axla rollen som en stark och förtroendeingivande samhällsbyggare.

Självklart har vårt erbjudande en central roll i det här arbetet. Genom att ta tillvara trämaterialets möjligheter kan vi erbjuda nytänkande och kostnadseffektiva lösningar som bygger helt och hållet på förnyelsebar råvara från hållbara och långsiktiga skogsbruk. Produkter som binder koldioxid under hela sin livstid, utan att lämna outplånliga spår efter sig i naturen.

Men vi sätter även stor vikt vid våra möjligheter att ta ett stort socialt ansvar i området vi verkar. Såväl genom medvetna vägval och ställningstaganden i vår vardag, som i de projekt och organisationer vi stöder med både kunskap och resurser. Så kan vi på allvar vara med och bygga ett framtidssäkert samhälle.

Klimateffekter som gör skillnad

Flera oberoende studier har visat att stommar i limträ och KL-trä har en rad fördelar när det handlar om klimatpåverkan. En av de viktigaste argumenten är att koldioxid (CO2) binds i byggnaden under hela dess livslängd. Men hur stor är effekten av Martinsons projekt? Vi bestämde oss för att räkna på det och titta på vad vi levererat under 2021.

Martinsons levererade klimatnytta 2021

Socialt ansvar

En viktig faktor för att leva upp till ambitionerna om hållbarhet är de sociala aspekterna. Att ta chansen att bidra till ett samhälle där vi minskar klyftorna istället för att förstärka dem. Därför engagerar vi oss i initiativ som gör livet i vår region bättre. Både i det större och det lite mindre perspektivet.

Läs mer om hur vi arbetar

 

 

 

Hållbart skogsbruk

Kvalitetsråvaran från skogarna runt omkring oss är grunden för vår verksamhet. Därför är det naturligt för oss att behandla råvaran med respekt och främja ett hållbart, långsiktigt skogsbruk från våra leverantörer. Därför ser vi till att råvarorna vi använder kommer från ett skogsbruk som alltid tar hänsyn till såväl biologisk mångfald som skogens tillväxt och framtida värde.

Läs mer om hur vi arbetar

 

 

Framtidssäker miljö

Det är många som har höga miljöambitioner. Men det är bara med produkter och lösningar som samtidigt lever upp till krav på funktion och totalekonomi som vi på allvar kan erbjuda smarta klimatval. Vi drivs av övertygelsen att vi genom samarbete och målfokuserat kunskapsutbyte inom branschen kan vända trenden och bidra till att mildra de negativa klimateffekterna. 

Läs mer om vi hur vi tänker

 

 

Vår hållbarhetsredovisning

Vi på Martinsons vill bidra till en hållbar samhällsutveckling. Det har vi gjort sedan företaget grundades för snart 100 år sedan. Och på många sätt är den rollen än viktigare i dag, i takt med att effekterna av klimatförändringarna blir allt tydligare. Det handlar bland annat om att motverka klimatförändringarna genom att skapa förutsättningar för ett ökat användande av trä från hållbara skogar. Men även om att ta socialt ansvar och att ta initiativ som utvecklar livet i vår region.

I och med Holmens förvärv av Martinsons så kommer vi inte längre ta fram någon egen hållbarhetsredovisning, utan hänvisar till koncernens hållbarhetsredovisning som är en del årsredovisningen.

Holmens årsredovisning 2021
Holmens årsredovisning 2020
Martinsons Hållbarhetsredovisning 2019
Martinsons Hållbarhetsredovisning 2018
Martinsons Hållbarhetsredovisning 2017