En småvägsbro för mindre trafikerade vägar

Monteringsfärdig småvägsbro för mindre trafikerade vägar har en stark och lätt konstruktion med relativt tunn broplatta av tvärspända limträbalkar. Bromodellen riktar sig till enskilda vägföreningar och kommuner. Modellfamiljen ingår i vårt sortiment av färdiga broar som är utvecklat för att erbjuda snabb leverans, göra det enklare och spara pengar för dig som behöver en bro. Med den utgångspunkten har vi optimerat såväl brokonstruktionen som varje steg i kedjan från valet av bro till att den är färdigmonterad och godkänd på plats.

Bron är tillverkad i trä från norrländska skogar. Både materialvalet och den energisnåla tillverkningen av träbroar innebär en mer än halverad klimatbelastning jämfört med broar i andra material. Medräknat den mängd koldioxid som träet binder minskar belastningen ytterligare. Konstruktionen uppfyller kravet på 80 års teknisk livslängd enligt Trafikverkets definition och är dimensionerad enligt de laster som tillämpas för vägbroar.

Till besparingen bidrar även låga kostnader för löpande underhåll. Med rätt skötsel enligt medföljande underhållsplan har bron alla förutsättningar att behålla sina estetiska och tekniska kvaliteter i många decennier.

Den monteringsfärdiga bron levereras i färdiga delar. Från att lastbilen anländer och kranen finns på plats tar det normalt inte mer än två till tre dagar att lyfta och montera bron på plats.

Motsvarande information kan du även ladda ner som produktblad här.


 

Småvägsbro TP 

Modellprogram

TP_modellprogram_2015.jpg 
Spännvidd: Mått mellan landsfästets upplagspunkter.
Bygghöjd: Mått från underkant bro till överkant farbana exkl lager.
Måtten förtydligas på produktritning.

 

Grundutföranden och tillval

GRUNDUTFÖRANDE

Material
Norrländskt furu

Träskydd/ytbehandling
Broplatta: Täckmålad faluröd
Räcke, inklädnadspanel, toppföljare:
Tryckimpregnerat

Vägbana
Utförande för grusbeläggning*

Navföljare
W-profil, varmförzinkat stål

Tunnplåtsinklädnad
Greencoatbelagt stål, svart

  

TILLVAL

Alternativa utföranden:

Ytbehandling
Räcke och inklädnadspanel:
Täckmålad faluröd

Broplatta, räcke och inklädnadspanel:
Täckmålad i en annan kulör**

Tunnplåtsinklädnad
Rostfritt stål

Kompletterande produkter:

Anslutningsräcke
Utförandet förtydligas i teknisk specifikation
Tryckimpregnerat
Täckmålat faluröd
Täckmålat i en annan kulör**

  

Martinsons ytbehandling 

*Utförande för asfaltbeläggning offereras separat.
**Möjliga tillval kulörer.
Förutsätter samma kulör på alla delar i bron som ytbehandlas.


 

Landfästen

TP_landfaste_betong.jpg TP_landfaste_tra.jpg
Landfäste i betong
Vi kan erbjuda konstruktionshandlingar
på betonglandfästen.
Landfäste i trä
Som alternativ kan Martinsons erbjuda landfästen i trä.

 


Prislista, fritt fabrik

Gäller från 2016-10-01 tills vidare.
Priser exkl moms.

TP_prislista_fritt_fabrik_20161028.jpg

*Ingjutningssmiden och navföljare i stål ingår. Utförandet förtydligas i teknisk specifikation.

 

Prislista, frakt och montage

Se priser per region här.

 

Avtalsvillkor

Betalningsvillkor:
20 % vid beställning.
80 % vid färdigmonterad bro.

Leveranstid:
Cirka 8 veckor från beställning.
Anges på orderbekräftelsen.

Ladda ner "Martinsons allmänna entreprenadbestämmelser färdiga broar" här.

 

Offereras separat

Utförande för asfaltbeläggning.
Platsanpassade landfästen i trä.
Konstruktionshandlingar för betonglandfästen.

 

Tillkommer från valfri leverantör

Förprojektering av lägets förutsättningar för brobyggande.
Projektering och utförande av markarbete och betonglandfäste.
Grus alternativt asfalt till beläggning av broplatta.

 

Teknisk specifikation

Ladda gärna ner de kompletta tekniska specifikationerna här.

Martinsons förbehåller sig rätten till ändringar i utförande och prislistor.