Din skog är värd ett hållbart skogsbruk

  • Vårt skogsbruk bidrar till att de skogs- och miljöpolitiska målen nås. Vi tar till och med större miljöhänsyn än vad lagen kräver.

  • Växande skogar, som vid mogen ålder avverkas och ersätts med ny växande skog och där den avverkade skogen förädlas till produkter som ersätter produkter av fossila material är en bioekonomi som mycket effektivt bidrar till sänkta klimatsutsläpp.

  • Vi planterar långt mycket mer skog än vad som avverkas. Ökningen av Sveriges totala skogsförråd motsvarar ett flervåningshus i trä var femte minut.

  • Att avverka för att bygga i trä kommer alltid att vara bättre än andra alternativ. Till skillnad från material från fossila resurser lämnar trä inga outplånliga spår efter sig i naturen.

  • Vi använder bara virke från regionens skogar, vilket ger korta transporter med mindre klimatavtryck.

På Martinsons arbetar vi hela tiden med förebyggande miljöförbättringar, med målsättningen att minska miljöbelastningen i alla delar av verksamheten. För vår skogsavdelning innebär det att vi genom ett ansvarsfullt och miljömedvetet skogsbruk ska minimera de negativa effekterna på miljön.

Våra gemensamma mål

Vi delar skogssektorns gemensamma målbilder för god miljöhänsyn, där vi tillsammans med andra aktörer ansvarar för att bidra till att de skogs- och miljöpolitiska målen nås. Vi tar till och med större miljöhänsyn än vad lagen kräver. Bland målbilderna inryms alltifrån hantering av extra hänsynskrävande biotoper och kulturmiljöer, till skogsbruk som tar hänsyn till äldre skog och växtlighet med speciella naturvärden. Läs gärna mer om skogssektorns målbilder för god miljöhänsyn här.

Växande skog lagrar koldioxid

Vi på Martinsons är medvetna om att det en bra bit in på 2000-talet fortfarande finns delade meningar om hur pass bra för miljön det egentligen är att avverka skog för att bygga. Eftersom det här är en fråga som ligger oss varmt om hjärtat vill vi gärna dela med oss av vår syn på saken. Först och främst ser vi det som en fråga som handlar om vad som är alternativet till att avverka skog och bygga i trä. För till skillnad från material som tillverkas från fossila resurser lämnar trä inga outplånliga spår efter sig i naturen. Med växande skog som lagrar koldioxid, avverkning av mogna träd som förädlas till klimatsmarta produkter och plantering nya träd minskar mängden koldioxidutsläpp.

Skogsförrådet minskar inte – det växer!

En annan viktig faktor som allt fler borde känna till är att både vi på Martinsons och skogssektorn i stort planterar långt mycket mer skog än vad som avverkas. Varje år växer Sveriges virkesförråd. Ökningen av skogsförrådet motsvarar ett flervåningshus i trä var femte minut. Martinsons använder bara virke från hållbara skogsbruk i regionen, vilket gör att klimatbelastande transporter minimeras.

Fråga gärna din virkesköpare på Martinsons om du vill veta mer om vårt miljöanpassade skogsbruk.