KL-trä används ofta som stommaterial även där brandkraven är höga, till exempel bostadshus över fyra våningar. Vid en brand kan trämaterialet visserligen börja brinna, men inträngningen sker långsamt eftersom det kolskikt som bildas är värmeisolerande.

De byggnadstekniska brandskyddskraven i Sverige är bland annat formulerade som krav på brandmotstånd hos en konstruktion/ byggnadsdel eller på en viss brandteknisk klass hos ytskikt.

Brandmotstånd Brandteknisk klass för bärande eller avskiljande byggnadsdelar oavsett material delas in beroende på funktionerna; bärförmåga (R), integritet (E, täthet med avseende på brandgaser och flammor), och isoleringsförmåga (I, isolering med avseende på temperaturhöjning på den icke brandutsatta sidan). Tillsammans med en tidsangivelse till exempel 15, 30, 45, 60 eller 90 minuter kan kravet på en byggnadsdel beskrivas. Siffrorna anger den tid i minuter som byggnadsdelen motstår brandpåverkan från en standardbrand, utan att förlora sin bärande eller avskiljande funktion. En bärande avskiljande vägg kan till exempel behöva uppfylla kravet REI60, vilket betyder att den ska motstå en standardbrand under en timme enligt kriterierna med avseende på alla tre kraven. Här behöver man beakta ifall byggnadsdelen bara kan bli utsatt för brand på en sida i taget eller flera sidor samtidigt. Framför allt är det byggnadsdelar med enbart R-krav som behöver dimensioneras för flersidig brandbelastning.

Brandteknisk klass hos ytskikt Ytskikt definieras som den yttre delen av en byggnadskonstruktion som kan bli exponerad i en brands tidiga skede och ytskiktsklassen betecknar förmågan att hindra eller fördröja övertändning och rökutveckling. Ytskiktet hos en obehandlad KL-träskiva uppfyller klassen D-s2,d0. När en högre klass behövs kan man till exempel brandskyddsmåla KL-träskivan eller klä in den med ett material som har en högre ytskiktsklass, förslagsvis brandskyddsimpregnerad panel eller gips. För väggar som riskerar utsättas för mekanisk påverkan vid brand är även M-väggen ett perfekt alternativ. Skivan i KL-trä är både lätt, kostnadseffektiv och miljöklok. Kontakta gärna Martinsons för mer information.

 

Bärförmåga, integritet, isolering