KL-trä är extremt lätthanterat Stora element och rationella skarvtyper ger snabbt montage, vilket ger en bra totalkostnad. Materialet kan bearbetas med traditionella handverktyg och är rationellt när det gäller infästning av installationer. Till exempel kan elektriker på plats borra det hål han vill ha, exakt på rätt ställe.

Materialet väger lätt Den låga vikten gör det enkelt att med en relativt liten byggkran utföra 20–30 lyft om dagen. Trä är cirka fem gånger lättare än betong och belastar därför underliggande konstruktion mycket mindre, vilket ger fördelar vid påbyggnader och när markförhållandena inte tillåter tyngre vikter.

Formstabilt material Eftersom skivan är korslimmad behåller den sin form och rör sig inte som massivt virke gör vid fuktförändringar. Den strukturella kapaciteten hos KL-trä är besläktad med betong i materialstyrka, med dimensionsstabila och robusta element.

Hög bärighet och stora spännvidder Tack vare sin uppbyggnad är KL-trä ett formstabilt material, som erbjuder flexibla lösningar med få bärande väggar och frihet i planlösningen. Spännvidder på 7,7 m klaras med en helt massiv platta och upp till 16 m genom att förstärka tvärsnittet med limträbalkar.

Hög prefabgrad Skivorna tillverkas i element upp till 3x16 m. Med hjälp av CNC-bearbetning kan större urtag eller hål göras i fabrik för att underlätta på byggarbetsplatsen.

Ingen torktid Eftersom KL-trä inte kräver någon torktid kan materialet förses med ytskikt direkt efter montage, vilket ger ett mycket bättre flöde på byggarbetsplatsen. Andra delar av byggprocessen kan därför komma igång snabbare.

Exakt kapning KL-trä tillverkas i en kvalitetssäker fabriksmiljö och CNC-bearbetning ger stor exakt-het vid tillkapning. Precisionen hos elementen är tidsbesparande och ger flyt i varje projekt, utan försenande efterjusteringar.

Behagliga inomhusmiljöer Eftersom KL-trä går att beställa i ytskiktsklasser från industri till synligt, finns stora möjligheter att skapa attraktiva miljöer efter önskemål. Den synliga kvaliteten kan dess-utom slipas, för att skapa estetiska lösningar. Tack vare sina fuktbuffrande egenskaper bidrar KL-trä samtidigt till ett bra inomhusklimat.

Högt brandmotstånd Den massiva skivan i KL-trä har väldigt bra egenskaper när det gäller brand. Med 5-skiktsskivor klaras oftast R 60 (bostadslast) utan att använda gips eller andra material.

Ett miljösmart val KL-trä framställs ur förnyelsebar råvara och tillverkas i en energisnål process, med minimal miljöpåverkan. Materialet ingår som en naturlig del i kretsloppet, då det binder koldioxid under hela sin livslängd. Läs mer om det här.

Lokalt tillverkad Martinsons KL-trä är en svensk produkt, tillverkad av norrländsk träråvara av hög kvalitet. Eftersom vi avverkar skog där vi verkar och lever blir transportsträckorna korta vilket minskar belastningen på miljön. Mellan maj och oktober kör dessutom hela vår transportflotta på RME, en biodiesel gjord av rapsolja, metanol och metoxider av kalium eller natrium.