En av Martinsons viktigaste ambitioner är att göra något fantastiskt med de västerbottniska skogarna. De senvuxna skogarna i regionen är en unik naturtillgång och ger ett virke som är välkänt för sin höga kvalitet och sina goda byggegenskaper. Genom att vara ett stöd i markägarnas skogsbruk bidrar Martinsons till skogar som ger största möjliga avkastning, både på kort och lång sikt. En av grundförutsättningarna i vår verksamhet är att ha ett långsiktigt och förtroendefullt samarbete med regionens skogsägare. Genom att vara väl insatta i virkesleverantörernas situation och förutsättningar kan Martinsons ge värdefullt stöd i alla delar av skogsbruket.