Limträelementen levereras emballerade i plastfilm och bör läggas på rena underslag på torrt och plant underlag, så att limträelementen inte slår sig eller skevbelastas. När emballaget bryts bör materialet skyddas med presenningar. Undvik långvarig lagring utomhus på byggplatsen och se till så att fullgod ventilation erhålls under presenningen.

Pelare och balkar som exponeras för väder och vind behöver en ytbehandling med efterföljande underhåll för att behålla sina ursprungliga egenskaper i ytskiktet. Limträ i normalfuktiga inomhusmiljöer kräver endast ytbehandling av estetiska skäl. Obehandlat limträ som exponeras utomhus åldras och får med tiden en sammetsgrå, tjärbrun yta. 

Limträpanel bör för bästa hållbarhet och livslängd levereras grundmålad, för att inte påverkas av väderförhållanden från tidpunkten för levererans fram till att den monteras och färdigmålas. Hur lång tid panelen klarar sig utan underhåll varierar beroende på klimat och fasadens position.