Martinsons behandling av personuppgifter

Martinsonkoncernen med dotterbolag samlar in och använder personuppgifter inom ramen för de olika verksamheterna. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med god sed och gällande lagstiftning.

Respektive bolag inom Martinsonkoncernen är personuppgiftsansvariga, vilket innebär att respektive bolag är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

När du är kund till oss

Vi behandlar dina personuppgifter när du ber om en offert av oss då vi har ett berättigat intresse av att administrera offerten. Ingår du ett köp eller avtal med oss behandlar vi dessa för att kunna uppfylla våra skyldigheter som avtalspart. Dina personuppgifter kommer att sparas så länge det finns ändamål för hanteringen av offerten eller för att följa lagkrav som bokföringslagen.

För att kunna leverera våra varor och tjänster anlitar vi ibland underleverantörer. Det innebär att även dessa behöver tillgång till din information eller till viss information om dig som kund. Våra underleverantörer får däremot inte använda data om dig för något annat ändamål än för att tillhandahålla tjänsten och användningen ska alltid ske på de villkor som vi anger.

Kundtjänstärenden

Vi behandlar personuppgifter för att hantera kundtjänstärenden (inkluderat vår chattfunktion) som t.ex. frågor, reklamationer och garantiärenden. Behandlingen sker för att kunna hjälpa dig med dina kundtjänstärenden vilket är vårt berättigade intresse, samt för att uppfylla skyldighet i lag vid reklamationer och garantiärenden. Kundtjänstuppgifter relaterade till köp och reklamationer sparas så länge som vi är skyldiga att göra det för att följa krav enligt lag. Kommunikation med vår kundsupport som vi inte måste spara för att följa krav i lag gallras då det inte finns något ändamål för behandlingen.

Nyhetsbrev och utskick

Vi behandlar personuppgifter för att skicka nyhetsbrev och marknadsföring via e-post eller utskick. Behandlingen sker då du valt att prenumerera på dessa utskick eller då vi har ett berättigat intresse att skicka direktmarknadsföring till dig. Vi sparar dina kontaktuppgifter för detta ändamål tills du aktivt ber oss att avsluta din prenumeration.

Besökare och anmälan till evenemang

Martinsons hanterar dina personuppgifter om du besöker oss eller deltar i något av våra evenemang. Vi sparar då dina personuppgifter för att administrera besöket eller evenemanget. När vi bjuder in till besök och evenemang har vi ett berättigat intresse av att hantera dina personuppgifter. Vi sparar bara dina personuppgifter så länge det finns ett ändamål för hanteringen.

I samband med projekt, arrangemang som vi anordnar eller deltar i fotograferar vi deltagare då vi har ett berättigat intresse av att informera våra kunder och samarbetspartner om vår verksamhet. Vi publicerar bilderna i våra kommunikationskanaler så som på vår webb och sociala medier. Om du inte vill att bilder på dig exponeras kan du givetvis kontakta vår fotograf på plats eller maila oss på gdpr@martinsons.se.

När vi samlar in personuppgifter som är känsliga (till exempel information om specialkost) ber vi om ditt samtycke för denna hantering. Vid beställning av specialkost kan dina personuppgifter komma att delas med respektive restaurang. Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta gdpr@martinsons.se. Observera dock att ett återkallande av ditt samtycke inte påverkar lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallas. Information om specialkost raderas hos oss efter avslutat evenemang.

Sponsring och stöd

Vi behandlar personuppgifter i samband med sponsring och stöd till organisationer och föreningar. Detta för vi för att vi skall kunna uppfylla det avtal som ingåtts. Personuppgifterna sparas så länge det finns ett ändamål för behandlingen.

När du besöker vår hemsida

På vår hemsida använder vi oss av så kallade cookies och analysverktyg med ändamålet att förbättra användarupplevelsen för våra besökare. Vi hanterar dessa uppgifter då vi har ett berättigat intresse av att erbjuda en så bra användarupplevelse som möjligt. Du kan själv välja att stänga av dessa tjänster i din webbläsare.

Vi använder följande verktyg för att förbättra användarupplevelsen:

Cookies – Cookies är små textfiler som du som besökare sparar ned på din dator. Med cookies kan vi också analysera hur besökare använder webbsidan. Mer info om cookies hittar du här.

Google Analytics – Detta används för att vi skall kunna få statistik och information om hur webbplatsen används av besökarna. Information som vi sedan analyserar och använder för att förbättra funktionalitet och användaren upplevelse av webbplatsen. Mer info om tjänsten här.

Facebook pixel – Detta används för att kunna spåra och följa upp våra annonsresultat på Facebook och Instagram. Det vill säga vilka aktiviteter som besökare därifrån genomför på vår hemsida. Tjänsten hjälper oss även att rikta annonser och budskap till människor som har besökt vår hemsida när dom är inne och surfar på Facebook och Instagram. Mer info om tjänsten här.

Linkedin Insight – Detta används för att kunna spåra och följa upp våra annonsresultat på LinkedIn. Det vill säga vilka aktiviteter som besökare därifrån genomför på vår hemsida. Tjänsten hjälper oss även att rikta annonser och budskap till människor som besökt vår hemsida när dom är inne och surfar på LinkedIn. Mer info om tjänsten här.

Rättigheter enligt dataskyddsförordningen

Du har rätt att få information om hur dina personuppgifter behandlas av oss och vilka uppgifter det är. Du måste själv höra av dig till oss och begära att få den informationen. Du har rätt att när som helst begära rättelse av eventuella felaktiga eller ändrade uppgifter.

Du har också rätt att när som helst inge klagomål till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen) om behandling av dina personuppgifter.

Kontaktuppgifter till Personuppgiftsansvarig

Martinson Group AB
Burträskvägen 53
937 80 Bygdsiljum
E-post: gdpr@martinsons.se