Rektangulär obehandlad panel

 Artikelnummer Beskrivning Lager-status Profilnummer Längd
 20170953542201835 17x95 G, 3rs, Råsida - LP A 542 LP
 20171203543201835 17x120 G, 3rs, Råsida - LP B 543 LP
 20190983546201839 19x98 G, 3rs, Råsida - LP A 546 LP
 20191233547201835 19x123 G, 3rs, Råsida - LP A 547 LP
 20191483548201835 19x148 G, 3rs, Råsida, LP A 548 LP
 20220453550201835 22x45 G, 3rs, Råsida - LP A 550 LP
 20220703551201835 22x70 G, 3rs, Råsida - LP A 551 LP
 20220953552201835 22x95 G, 3rs, P-märkt, - LP A 552 LP
 20221203553201835 22x120 G, 3RS, P-märkt, - LP A 553 LP
 20221453554201835 22x145 G, 3RS, P-märkt, - LP A 554 LP
 20221703555201835 22x170 G, 3rs, P-märkt,- LP A 555 LP
 20221953556201635 22x195 G, 3rs, P-märkt  - LP A 556 LP
 20280953351201835 28x95 G, 3rs, Ändspont, - LP B 351 LP
 20281203352201835 28x120 G, 3rs, Ändspont, - LP B 352 LP
 20281453353201835 28x145 G, 3rs, Ändspont, - LP B 353 LP
 20281703354201835 28x170 G, 3rs, Ändspont, - LP B 354 LP

 

Rektangulär Grundmålad panel, 1x3 sid Alkydoljegrund NCS S 1000-N

 Artikelnummer Beskrivning Lager-status Profilnummer Längd
 20190987546201839 19x98 G, 3rs, Råsida, Målad - LP B 546 LP
 20191237547201835 19x123 G, 3rs, Råsida, Målad - LP B 547 LP
 20191487548201835 19x148 G, Målad, 3rs, Råsida - LP A 548 LP
 20220457550201835 22x45 G, 3rs, Råsida, Målad - LP B 550 LP
 20220707551201835 22x70 G, 3rs, Råsida, Målad - LP A 551 LP
 20220957552201635 22x95 G, 3rs, P-märkt, Målad - LP A 552 LP
 20221207553201635 22x120 G, 3RS, P-märkt, Målad - LP A 553 LP
 20221457554201835 22x145 G, 3RS, P-märkt, Målad - LP A 554 LP
 20221707555201835 22x170 G, 3rs, P-märkt, Målad - LP A 555 LP
 20221957556201635 22x195 G, 3rs, P-märkt, Målad - LP A 556 LP
 20222207557201835 22x220 G, 3rs, Målad - LP B 557 LP
 20170957542201835 17x95 G, 3rs, Råsida, Målad - LP B 542 LP
 20280957351201835 28x95 G, 3rs, Ändspont, Målad, - LP B 351 LP
 20281207352201835 28x120 G, 3rs, Ändspont, Målad, - LP B 352 LP
 20281457353201835 28x145 G, 3rs, Ändspont, Målad, - LP B 353 LP
 20281707354201835 28x170 G, 3rs, Ändspont, Målad, - LP B 354 LP

 

Profilerad obehandlad panel

 Artikelnummer Beskrivning Lager-status Profilnummer Längd
 20170953501001835 17x95 G D-fas, Råsida, 25*, 7mm - LP B 501 LP
 20191203302201835 19x120 G, E-fas, Råsida, 54*, falsad, änd - LP A 302 LP
 20191453301201835 19x145 G, E-fas, Råsida, 54*, falsad, änd - LP A 301 LP
 20220453681201835 22x45 G, Notläkt, fasad kant - LP A 681 LP
 20221203392201835 22x120 G, E-fas 54*, Råsida, P-märkt, Ändsp - LP  A 392 LP
 20221203514201835 22x120 G, FJÄLLPANEL - LP A 514 LP
 20221203593201835 22x120 G, D-fas 45*, Råsida, P-märkt, - LP  A 593 LP
 20221203594201835 22x120 G, Falsad, D-fas 25*, P-märkt, - LP  A 594 LP
 20221453391201835 22x145 G, E-fas, 54*, Råsida - LP C 391 LP
 20221453592201835 22x145 G, Dubbelfasspont, P-märkt - LP C 592 LP
 20221453595201835 22x145 G, Falsad, D-fas 25*,P-märkt, - LP  A 595 LP

 

Profilerad Grundmålad panel, 1x3 sid Alkydoljegrund NCS S 1000-N

 Artikelnummer Beskrivning Lager-status Profilnummer Längd
 20191207302201835 19x120 G, E-fas, Råsida, 54*,falsad,änd,målad -LP B 302 LP
 20191457301201835 19x145 G, E-fas,Råsida,54*,falsad,änd,målad - LP A 301 LP
 20220457681201835 22x45 G, Målad, Notläkt, fasad kant - LP A 681 LP
 20221207392201835 22x120 G, E-fas 54*,Råsida,P-märk,Änd,Målad  A 392 LP
 20221207514201835 22x120 G, FJÄLLPANEL,Målad - LP C 514 LP
 20221207593201835 22x120 G, D-fas 45*, Råsida, P-märkt, Målad  A 593 LP
 20221207594201835 22x120 G, Falsad, D-fas 25*, P-märkt,Målad  A 594 LP
 20221457595201835 22x145 G, Falsad, D-fas 25*, P-märkt,Målad  A 595 LP

 

Förklaring lagerstatus
A Alltid i lager
B Säsongslager eller begränsat lager
C Ej lagerhållet