Panelen ska skyddas mot nederbörd och markfukt vid all hantering och lagring före uppsättning. Täckning med presenning eller tält dock så att luft kan cirkulera. Vid all lagring utomhus skall det lagras horisontellt  minst 300mm över mark på väldränerad plats samt i skugga. Underlägg ska placeras symmetriskt under ströraderna i paket för att undvika deformationer.

Graden av underhåll beror på målningssystem, klimatet, fasadens utformning och kulör. En årlig okulär besiktning av träfasad bör utföras. Kontrollera kritiska punkter – ändträ, skarvar, spikar/skruvar, avslut mot mark, hörn, fönster. Leta efter mekaniska skador, avflagning, sprickbildning, blåsbildning. Skador på ytbehandlingen åtgärdas med tvättning, skrapning, oljning och bättringsmålning.