De utvändiga panelerna tillverkas av gran, med undantag för de impregnerade panelerna. Vi använder klyvvara ur 50 mm till all vår 22 mm-panel och råvaran är sorterad A-B enligt nordiskt trä. All utvändig panel kan levereras ytbehandlad.