En limträpanel som hanteras rätt direkt efter leverans och fram till att den monteras, har låga underhållskostnader under resten av sin livslängd. Träpanelen levereras paketerad i väderskyddande material och för bästa slutresultat bör förpackningen brytas först i direkt anslutning till monteringen. Om det är lång tid mellan leverans och montering bör panelen lagras i obruten förpackning, uppallad från marken för att inte utsättas för väta.

Graden av underhåll beror på målningssystem, klimatet, fasadens utformning och kulör. En årlig okulär besiktning av träfasad bör utföras. Kontrollera kritiska punkter – ändträ, skarvar, spikar/skruvar, avslut mot mark, hörn, fönster. Leta efter mekaniska skador, avflagning, sprickbildning, blåsbildning. Skador på ytbehandlingen åtgärdas med tvättning, skrapning, oljning och bättringsmålning.