Limträpanel är ett naturligt val för fasader som ska behålla sina egenskaper under en lång tid. Råmaterialet kommer från starkt, högkvalitativt virke från de senvuxna norrländska skogarna. Med övervägande delen stående årsringar och låg fuktkvot redan vid leverans har panelen lång livslängd och är formstabil även i varierande väderförhållanden. Dessutom är det många som väljer en limträpanel tack vare dess möjligheter att skapa byggnader med unik estetik.

Limträpanelen tillverkas i 4,8 och 6,0 meters längd med eller utan ändspont. Panelen är nedtorkad till en fuktkvot på tolv procent och kan levereras grundmålad. Konstruktionen gör det enkelt att vid behov byta ut enstaka paneler.