Limträ består av fingerskarvade lameller av trä som limmas ihop till balkar i önskad dimension. Ibland kallas limträ för naturens svar på stål och betong, ett påstående som stämmer ganska väl in eftersom limträets egenskaper gör att det kan ersätta dessa material i bärande konstruktioner.

I förhållande till sin egen vikt har limträ högre bärförmåga än både stål och betong, vilket gör det till ett idealisk material för att skapa byggnader med stora spännvidder och fria ytor. Samtidigt är det lätt att bearbeta med handverktyg för till exempel hål och urtag. Tack vare sina goda byggegenskaper har limträ blivit ett allt vanligare alternativ i valet av byggnadsmaterial, både i Sverige och internationellt.

Limträ är ett säkert material vid brand eftersom det brinner med en konstant hastighet, vilket är fördelaktigt ur räddningstjänstens synvinkel.

För tabeller med tvärsnittsdata, dimensionerings materialvärden, lagerdimensioner och övrig information om limträ ladda ner konstruktionsfakta som finns under Filer för nedladdning i menyn till vänster.