Konstruktionsvirke

 Artikelnummer Beskrivning Lager-status Profilnummer Längd
 30340453601201839 34x45 F/G, Byggregel - LP B 601 LP
 30340703602201839 34x70 F/G, Byggregel - LP A 602 LP
 30340953603201839 34x95 F/G,  Byggregel - LP A 603 LP
 30341203604201839 34x120 F/G,  Byggregel - LP A 604 LP
 30341453605201839 34x145 F/G, Byggregel - LP A 605 LP
 30450453610201839 45x45 F/G,  Byggregel - LP A 610 LP
 30450703611201839 45x70 F/G,  Byggregel - LP A 611 LP
 20300483671201839 30x48 G Byggregel - LP A 671 LP
 20360483672201839 36x48 G Byggregel - LP A 672 LP
 20360683645201831 36x68 G, Byggregel, LP A 645 LP
 20361233649201839 36x123 G, Byggregel, - LP C 649 LP
 20480483620201839 48x48 G, Byggregel - LP A 620 LP
 20480683621201839 48x68 G, Byggregel, - LP A 621 LP

 

Konstruktionsvirke C14

 Artikelnummer Beskrivning Lager-status Profilnummer Längd
 30450953612201830 45x95 F/G,  Byggregel, C14 T0 - LP A 612 LP
 30451203613201830 45x120 F/G, Byggregel, C14 T0 - LP A 613 LP
 30451453614201830 45x145 F/G, Byggregel, C14 T0 - LP A 614 LP
 30451703615201830 45x170 F/G,  Byggregel, C14 T0 - LP A 615 LP
 30451953616201830 45x195 F/G,  Byggregel, C14 T0 - LP A 616 LP
 30452203617201830 45x220 F/G,  Byggregel, C14 T0 - LP A 617 LP

 

Fingerskarvat konstruktionsvirke

 Artikelnummer Beskrivning Lager-status Profilnummer Längd
 20450953612801832 45x95 G, Byggregel, C24 T2 - Skarvad FS C 612 6000 & 8000
 20451203613801832 45x120 G, Byggregel, C24 T2, Skarvad - FS C 613 6000 & 8000
 20451453614801832 45x145 G, Byggregel, C24 T2, Skarvad - FS A 614 6000 & 8000
 20451703615801832 45x170 G, Byggregel, C24 T2, Skarvad - FS A 615 6000 & 8000
 20451953616801832 45x195 G, Byggregel, C24 T2, Skarvad - FS A 616 6000 & 8000
 20452203617801832 45x220 G, Byggregel, C24 T2, Skarvad - FS A 617 6000 & 8000
 30450953612801830 45x95 F/G, Byggregel, C14 T0, Skarvad - FS B 612 5400
 30451203613801830 45x120 F/G, Byggregel, C14 T0, Skarvad - FS B 613 5400
 30451453614801830 45x145 F/G, Byggregel, C14 T0, Skarvad - FS B 614 5400
 30451703615801830 45x170 F/G, Byggregel, C14 T0, Skarvad - FS B 615 5400
 30451953616801830 45x195 F/G, Byggregel, C14 T0, Skarvad - FS B 616 5400
 30452203617801830 45x220 F/G, Byggregel, C14 T0, Skarvad - FS B 617 5400

 

Kortfingerskarvat ej bärande

 Artikelnummer Beskrivning Lager-status Profilnummer Längd
 30450453610801839 45x45 F/G,  Byggregel, Skarvad - FS A 610 2500
 30450703611801839 45x70 F/G,  Byggregel, Skarvad - FS A 611 2500
 30450953612801839 45x95 F/G,  Byggregel, Skarvad - FS A 612 2500
 30451203613801839 45x120 F/G, Byggregel, Skarvad - FS A 613 2500
 30451453614801839 45x145 F/G,  Byggregel, Skarvad - FS B 614 2500
 30450453610801839 45x45 F/G,  Byggregel, Skarvad - FS B 610 2700
 30450703611801839 45x70 F/G,  Byggregel, Skarvad - FS B 611 2700
 30450953612801839 45x95 F/G,  Byggregel, Skarvad - FS B 612 2700
 30451203613801839 45x120 F/G, Byggregel, Skarvad - FS B 613 2700
 30451453614801839 45x145 F/G,  Byggregel, Skarvad - FS B 614 2700

 

Konstruktionsvirke C24 & C18

 Artikelnummer Beskrivning Lager-status Profilnummer Längd
 20360983646201832 36x98 G, Byggregel, C24 T2 - LP A 646 LP
 20361483647201832 36x148 G, Byggregel, C24 T2 - LP A 647 LP
 20361983648201832 36x198 G, Byggregel, C24 T2 - LP A 648 LP
 20480983622201832 48x98 G, Byggregel, C24 T2 - LP A 622 LP
 20481483624201832 48x148 G, Byggregel, C24 T2 - LP A 624 LP
 20481983626201832 48x198 G, Byggregel, C24 T2 - LP A 626 LP
 20450953612201832 45x95 G, Byggregel, C24 T2 - LP B 612 LP
 20451203613201832 45x120 G, Byggregel, C24 T2 - LP B 613 LP
 20451453614201832 45x145 G, Byggregel, C24 T2 - LP B 614 LP
 20451703615201832 45x170 G, Byggregel, C24 T2 - LP B 615 LP
 20451953616201832 45x195 G, Byggregel, C24 T2 - LP B 616 LP
 20452203617201832 45x220 G, Byggregel, C24 T2 - LP B 617 LP
 20502003004201832 50x200 G, STÄLLNINGSPLANK, C24 T2 - LP B 004 LP

 

Kompletterande produkter, Rsp, Läkt, formvirke

 Artikelnummer Beskrivning Lager-status Profilnummer Längd
 20181203315201839 18x120 G, Råspont, ändspont - LP A 315 LP
 30170953312201839 17x95 F/G,Råspont, Ändspont - LP A 312 LP
 30220953318201839 22x95 F/G, Råspont, ändspont - LP A 318 LP
 30221203319201839 22x120 F/G,Råspont, ändspont - LP A 319 LP
 30110363660201839 11x36 F/G, Rpl, Läkt - LP A 660 LP
 30120503660201839 12x50 F/G, Rpl, Läkt - LP A 660 LP
 30230483660201839 23x48 F/G, Rpl, läkt - LP A 660 LP
 30250253660001839 25x25 F/G, Rpl,  Läkt - Frk C 660 LP
 30250383660201839 25x38 F/G, Rpl,  Läkt - LP A 660 LP
 30250503660201839 25x50 F/G, Rpl, Läkt - LP A 660 LP
 30280703330201839 28x70 F/G,  Rpl, Läkt, ändspont - LP A 330 LP
 30300483660001839 30x48 F/G, Rpl, Läkt A 660 LP
 30210953660201839 21x95 F/G, Formbräda - LP A 660 LP
 30450953618201839 45x95 F/G,  Formregel - LP A 618 LP

 

Förklaring lagerstatus
A Alltid i lager
B Säsongslager eller begränsat lager
C Ej lagerhållet