Martinsons har tagit fram ett antal förslag på standardknutpunkter för anslutningar mellan bjälklag, väggar och tak. Kraven på knutpunkterna varierar beroende på byggnadstyp och byggnadens storlek. Vid eventuella tveksamheter bör du rådfråga en expert, för en korrekt anslutning mellan olika element.

 

standardknutpunkter 

 

Här visas ett antal exempel på lösningar för knutpunkter som kan användas för anslutning av de olika
byggdelarna i flerbostadshus och lokaler.

 

standardknutpunkter snitt