Proguide KL-trä är Martinsons webbverktyg som hjälper till vid planering och
projektering när du bygger i KL-trä. Med färdiga byggdelar och tydlig vägledning
kan du enkelt välja rätt dimensioner och standardknutpunkter, för att ta tillvara
fördelarna med KL-trä i dina byggprojekt.

ikon proguide