Vid beställning av KL-trä är det viktigt att tillverkningsritningar görs enligt Martinsons
standard, i de ifall projekteringen utförs på egen hand. Ifall kunden inte vill utföra
projekteringen själv, erbjuder Martinsons tillverkningsritningar och konstruktion.

 

KL-trä beställningsunderlag